logo pravos

Profesori i predavači na Studiju

 

(Složeno po znanstvenom zvanju i prezimenu)


prof. dr. sc. Ivana Barkovic Bojanić

prof. dr. sc. Biljana Kašić

prof. dr. sc. Najil Kurtić 

prof. dr. sc. Davorin Lapaš

prof. dr. sc. Mira Lulić

prof. dr. sc. Marcel Meler


izv. prof. dr. sc. Anita Blagojević

izv. prof. dr. sc. Rajko Odobaša

izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar

izv. prof. dr. sc. Mario Vinković 

izv. dr. sc. Mirela Župan

 


doc. dr. sc. Josip Berdica

 

doc. dr. sc. Nives Mazur Kumrić

doc. dr. sc. Marina Milić Babić

doc. dr. sc. Ivana Radačić

doc. dr. sc. Ivana Tucak


 

Svi/e profesori/ce i docenti/ce su potencijalni mentori/ce ili ko-mentori/ce specijalističkog završnog rada.