Voditeljica Studija prof. dr. sc. Mira Lulić

 

 

Prof. dr. sc. Mira Lulić, redovita profesorica

Predstojnica Katedre za međunarodno pravo
Voditeljica Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava
 
Pravni fakultet Osijek
S. Radića 13
31000 Osijek

Tel. 031-224-500

Fax 031-224-540

 
Temeljno obrazovanje
Mira Lulić rođena je 1970. godine u Osijeku. Osnovnu školu i gimnaziju C.U.O. Braća Ribar završila je u Osijeku. Studirala je na tri Sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Na Pravnom fakultetu u Osijeku diplomirala je 1993. godine. Akademski stupanj magistra pravnih znanosti stekla je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu gdje je 1999. godine obranila magistarski rad "Gospodarski pojas s posebnim osvrtom na nacionalna zakonodavstva" (mentorica: prof. dr. sc. Vesna Barić Punda). U svibnju 2005. godine obranila je doktorski rad "Pravo na samoodređenje u suvremenom međunarodnom pravu" na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor: prof. dr. sc. Budislav Vukas) te stekla akademski stupanj doktora pravnih znanosti. Od 1994. godine zaposlena je na Pravnom fakultetu u Osijeku na Katedri međunarodnog prava u zvanju asistentice, od 2005. godine u zvanju je više asistentice, od 2007. godine u zvanju docentice, od 2010. godine u zvanju izvanredne profesorice, a od 2015. u zvanju redovite profesorice. Objavila je niz znanstvenih radova i poglavlja u knjigama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. Također je objavila tri knjige i bila (ko)urednica šest knjiga. Sudjelovala je na nizu međunarodnih znanstvenih konferencija u Republici Hrvatskoj i u inozemmstvu.
 
Glavna područja znanstvenog istraživanja i rada
- subjekti međunarodnog prava
- ljudska prava;  kultura i kulturna prava
- zaštita domorodačkih naroda
- ustanički pokreti i građanski ratovi
- dekolonizacija
- nastanak država; secesionizam
- komparativno međunarodno pravo i ustavno pravo
- Ujedinjeni narodi
 - metodologija znanstvenog istraživanja
 
 
Članstva u domaćim i međunarodnim organizacijama:
- International Law Association
- Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava HAZU-a 
- Hrvatsko društvo za međunarodno pravo
- Hrvatska udruga za poredbeno pravo
- Hrvatska akademija pravnih znanosti
- Hrvatsko društvo za pomorsko pravo
- The National Association for Ethnic Studies
- Savjet za ljudska prava Pučkog pravobranitelja
 
Diplome
- 2005. – doktorat znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
- 1999. – magisterij znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu
- 1993. – diploma na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 
Znanstveno-istraživački projekti
- glavna istraživačica (voditeljica) na projektu "Zaštita prava manjina u međunarodnom pravu i nacionalnim zakonodavstvima" pri Pravnom fakultetu u Osijeku od 2006. godine do 2014. MZOŠ-a
- istraživačica na projektu "Suvremeni razvoj međunarodnog prava na globalnoj i regionalnoj razini pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2006. godine do 2014.
  MZOŠ-a

Nositeljica kolegija:

- Međunarodno pravo (Pravni fakultet Osijek)
- Međunarodna zaštita ljudskih prava (Pravni fakultet Osijek)

- Kulturna prava, pravo na kulturu, pravna kultura (Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)
- Nacionalizam i pravo na samoodređenje u Europi  (Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)

- Opća zaštita ljudskih prava (PSS Ljudska prava, Pravni fakultet Osijek)
- Genocid (PSS Ljudska prava, Pravni fakultet Osijek)
- Ekonomska, socijalna i kulturna prava (PSS Ljudska prava, Pravni fakultet Osijek)
- Zaštita prava manjina i domorodačkih naroda (PSS Ljudska prava, Pravni fakultet Osijek)
- Međunarodni odnosi i diplomacija u svjetlu odnosa RH i EU (PSS Europski studiji-regionalna suradnja i integriranje u EU pri Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)

- Zakonodavstvo u medijskoj kulturi (Odjel za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)
- Uvod u ljudska prava (Odjel za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)

Članstva u fakultetskim, sveučilišnim i drugim stručnim tijelima:
- članica Matičnog odbora za polje prava
- članica Panela za vrednovanje HZZ za područje prava

- članica Vijeća Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
- predsjednica Povjerenstva za suzbijanje nepotizma Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
- članica Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

- članica Odbora za izdavačku djelatnost Pravnog fakulteta Osijek

- članica Stegovnog suda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijek
- članica Uredništva Pravnog vjesnika, znanstvenog časopisa za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Osijek
 

 
Izradila i održava web-stranice o Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ljudska prava (od 2011.) i web-stranice Katedre za međunarodno pravo (od 1998.), Pravnog fakulteta Osijek.