logo pravos

Ekonomska, socijalna i kulturna prava

Naziv kolegija

Ekonomska, socijalna i kulturna prava

Studijski program
Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava
Semestar
II.
Ime nositelja kolegija
prof. dr. sc. Mira Lulić, prof. dr. sc. Mario Vinković, izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak
Suradnici
 
Status kolegija
obvezni predmet
Bodovna vrijednost i način izvođena nastave
ECTS koeficijent opterećenja studenta
6
Broj sati po semestru
20
Okvirni sadržaj kolegija
Pored uvoda u opća pitanja teorije ljudskih prava i mjesta ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava unutar odnosnog sustava, kolegij će biti usmjeren na opći međunarodni okvir zaštite – Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima UN-a, ali i postojeće mehanizme implementacije i zaštite na regionalnoj razini (Vijeće Europe i EU). Pitanja prava na rad, slobode sindikalnog djelovanja i udruživanja, prava na socijalnu sigurnost, prava na hranu, zdravlje, obrazovanje i prava na sudjelovanje u kulturnom životu, intrigiraju svojom prirodom i razinom zaštite koju uživaju na međunarodnoj i nacionalnim razinama. Često deklaratorno proklamirana, ona otvaraju rasprave o konceptualizaciji ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava kao prakse koja nužno nadrasta okvire relevantnih politika ljudskih prava i sugerira nužno promišljanje novih modela upravljanja na svim razinama. Kroz mentorski, seminarski, konzultacijski i samostalni istraživački rad polaznici će imati priliku usmjeriti se na pojedine otvorene probleme ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava u procesima globalizacije, integracija, negativnih implikacija međunarodne ekonomije te sveprisutnog siromaštva. Posebna pozornost bit će posvećena socijalno isključenim kategorijama stanovništva (djeca radnici, oboljeli od AIDS-a, siromašni, etničke i druge manjine, starije osobe, invalidi i radnici migranti).
Znanja i kompetencije koje se stječu predmetom
Predmet proširuje i upotpunjuje znanja o ljudskim pravima, posebice dijelu ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava te njihovoj kontekstualizaciji u nacionalnim i međunarodnim politikama, novim modelima upravljanja, kao i razinama njihove zaštite pred sudskim i kvazisudskim tijelima. Promatrajući ekonomsku nepravdu, u svjetlu kršenja međunarodnog prava ljudskih prava, cilj je kolegija proširiti znanja o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima kao važnom dijelu dijaloga o ljudskim pravima uopće. Program korespondira redovitim i izbornim kolegijima koji se u sličnom nazivu i opsegu predaju na poslijediplomskim studijima diljem Europe i svijeta. Zbog usmjerenosti na opće probleme današnjice i kršenje odnosnih prava, predmet može intrigirati i polaznike poslijediplomskog specijalističkog studija koji su završili srodne fakultete društvenog i humanističkog usmjerenja (što se prilagodljivim sadržajem predmeta i očekuje).