logo pravos

Profesori i predavači na Studiju

 

 

 

(Složeno po znanstvenom zvanju i prezimenu)

 


prof. dr. sc. Ivana Barkovic Bojanić

 

prof. dr. sc. Biljana Kašić

prof. dr. sc. Najil Kurtić 

prof. dr. sc. Davorin Lapaš

prof. dr. sc. Mira Lulić

prof. dr. sc. Marcel Meler

prof. dr. sc. Mario Vinković 

izv. prof. dr. sc. Anita Blagojević

izv. prof. dr. sc. Rajko Odobaša

izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar

izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak

izv. prof. dr. sc. Mirela Župan
 

doc. dr. sc. Josip Berdica

doc. dr. sc. Nives Mazur Kumrić

doc. dr. sc. Marina Milić Babić

doc. dr. sc. Ivana Radačić

 

Svi/e profesori/ce i docenti/ce su potencijalni mentori/ce ili ko-mentori/ce specijalističkog završnog rada.