logo pravos

Prostor i oprema za održavanja nastave

 

Studij se izvodi u prostorijama Pravnog fakulteta u Osijeku, koji raspolaže s modernim prostorom od 3,187 m2 podijeljenim na nekoliko cjelina: za nastavni rad, individualni rad, knjižnicu, čitaonicu, informatičke dvorane, studentske i stručne službe. Konkretno, Pravni fakultet u Osijeku raspolaže sa sedam dvorana (sve multimedijalne), dvije informatičke učionice s 29 računala na raspolaganju studentima svaki radni dan od 8 do 15h, četiri prijenosna LCD projektora, dva servera s  operacijskim susatvom Linux i jedan s operacijskim sustavom UNIX i četiri mrežna printera. Nastavna pomagala potrebna za izvođenje nastave već postoje na Fakultetu. Nastava će se izvoditi u dvoranama koje su opremljene računalima, projektorima, platnima te zvučnom opremom. Navedeni prostor smješten je u Osijeku, Stjepana Radića 13 i 17.
 
Knjižnica Pravnog fakulteta u Osijeku raspolaže s oko 30.000 svezaka knjiga i 478 naslova domaće i inozemne periodike. Za izučavanje stručne i znanstvene literature, polaznicima stoji na raspolaganju bogat bibliotečni fond Fakulteta, a isto tako i vrhunske elektronske baze podatake koje su dostatne za stručni i znanstveni rad studenata i njima svakodnevno dostupne. Fakultet je, naime, pretplaćen na niz online baza znanstvenih radova i časopisa te razne druge resurse važne pri pomoći u istraživanju, od kojih izdvajamo EBSCOHost, Springer Link i HeinOnline. Pretraživanje fonda Knjižnice omogućeno je računalom.
 
Druga radilišta su ostali fakulteti u zemlji i inozemstvu. Polaznik će u dogovoru s mentorom odabrati one baze koje će najbolje odgovarati temi njegova završnog rada.