logo pravos

Ljudska prava i globalizacija

 

 
Naziv kolegija
Ljudska prava i globalizacija
Studijski program
Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava
Semestar
II.
Ime nositelja kolegija
izv. prof. dr. sc. Rajko Odobaša
Suradnici
 
Status kolegija
obvezni predmet
Bodovna vrijednost i način izvođena nastave
ECTS koeficijent opterećenja studenta
6
Broj sati po semestru
20
Okvirni sadržaj kolegija
Određivanje globalizacije, oblici globalizacije i pokazatelji (indikatori)
globalizacije
Definicije globalizacije
Oblici globalizacije
       - Ekonomska globalizacija
       - Tehnološka globalizacija
       - Politička globalizacija
       - Kulturalna globalizacija
       - Ekološka globalizacija
       - Globalizacija ljudskih prava
Pokazatelji (indikatori) globalizacije
- Ekonomski (izvoz/uvoz, udio u svjetskom BDP-u)
- Financijski (trgovanje valutama, međunarodni zajmovi)
- Internetski (postotak priključenih stanovnika svijeta)
- Demografski (međunarodne migracije, izbjeglice)
- Politički (međunarodne i nevladine organizacije)
- Socijalno-kulturalni (međ. turizam, međ. telefonske veze, broj naslova knjiga o globalizaciji)
Pokretačke snage i povijest globalizacije
Pokretačke snage globalizacaije
Ekonomski interesi (osiguranje uvjeta dugoročnog ekonomskog prosperiteta)
Politički interesi
Znanstveno-tehnološka revolucija  
Povijest globalizacije
Globalizacija u antičko doba
Globalizacija u doba velikih geografskih otkrića
Globalizacija s kraja XIX. i početkom XX. st.
Globalizacija s kraja XX. I početkom XXI. st.
Procesi globalizacije i ljudska prava
Pozitivni doprinosi globalizacije razvoju i širenju ljudskih prava
- Ljudska prava kao najvažnija dimenzija normativne globalizacije
- Globalni komunikacijski sustavi kao okvir za promicanje i informiranje o stanju ljudskih prava
- Ekonomska globalizacija kao poticaj ujednačavanju i standardizaciji ljudskih prava
- Globalne humanitarne intervencije
Negativni utjecaji globalizacije na stanje ljudskih prava
Rast nezaposlenosti, siromaštva, nejednakosti u prihodima i socijalne isključenosti
Iskorištavanje rada djece, smanjivanje radnih i sindikalnih prava
Globalni kriminal: trgovina ljudima, oružjem i drogom
Međunarodni terorizam
Globalni ekološki i zdravstveni poremećaji i prijetnje
Uloge i zadaće globalnih organizacija u promicanju i stabiliziranju ljudskih prava
Ujedinjene nacije i specijalizirane agencije
MMF, Svjetska banka, WTO i druge ekonomske organizacije
EU i druga regionalna nadnacionalna udruženja
Organizacije civilnog sektora
Ljudska prava i globalizacija: sinergija ili međusobna isključivost?   
Znanja i kompetencije koje se stječu predmetom
Razumijevanje višedimenzionalne problematike globalizacije s posebnim naglaskom na njezine oblike, pokazatelje, pokretačke snage i povezanost sa ljudskim pravima
Razvijanje znanja o pokazateljima a) globalizacije i b) stanju ljudskih prava i vještina njihovog praćenja, tumačenja i prezentacije. Razumijevanje ambivalentnosti utecaja sadašnjeg stupnja razvoja globalizacijskih procesa na jačanje/slabljenje poštivanja ljudskih prava. Razvijanje znanja o ulogama i zadaćama globalnih organizacija u promicanju i stabiliziranju ljudskih prava.