logo pravos

Ljudska prava i globalizacija

 

 
Naziv kolegija

Ljudska prava i globalizacija

Studijski program
Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava
Semestar
II.
Ime nositelja kolegija
prof. dr. sc. Rajko Odobaša, prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić
Suradnici
 
Status kolegija
obvezni predmet
Bodovna vrijednost i način izvođena nastave
ECTS koeficijent opterećenja studenta
6
Broj sati po semestru
20
Okvirni sadržaj kolegija
Određivanje globalizacije, oblici globalizacije i pokazatelji (indikatori)
globalizacije
Definicije globalizacije
Oblici globalizacije
       - Ekonomska globalizacija
       - Tehnološka globalizacija
       - Politička globalizacija
       - Kulturalna globalizacija
       - Ekološka globalizacija
       - Globalizacija ljudskih prava
Pokazatelji (indikatori) globalizacije
- Ekonomski (izvoz/uvoz, udio u svjetskom BDP-u)
- Financijski (trgovanje valutama, međunarodni zajmovi)
- Internetski (postotak priključenih stanovnika svijeta)
- Demografski (međunarodne migracije, izbjeglice)
- Politički (međunarodne i nevladine organizacije)
- Socijalno-kulturalni (međ. turizam, međ. telefonske veze, broj naslova knjiga o globalizaciji)
Pokretačke snage i povijest globalizacije
Pokretačke snage globalizacaije
Ekonomski interesi (osiguranje uvjeta dugoročnog ekonomskog prosperiteta)
Politički interesi
Znanstveno-tehnološka revolucija  
Povijest globalizacije
Globalizacija u antičko doba
Globalizacija u doba velikih geografskih otkrića
Globalizacija s kraja XIX. i početkom XX. st.
Globalizacija s kraja XX. I početkom XXI. st.
Procesi globalizacije i ljudska prava
Pozitivni doprinosi globalizacije razvoju i širenju ljudskih prava
- Ljudska prava kao najvažnija dimenzija normativne globalizacije
- Globalni komunikacijski sustavi kao okvir za promicanje i informiranje o stanju ljudskih prava
- Ekonomska globalizacija kao poticaj ujednačavanju i standardizaciji ljudskih prava
- Globalne humanitarne intervencije
Negativni utjecaji globalizacije na stanje ljudskih prava
Rast nezaposlenosti, siromaštva, nejednakosti u prihodima i socijalne isključenosti
Iskorištavanje rada djece, smanjivanje radnih i sindikalnih prava
Globalni kriminal: trgovina ljudima, oružjem i drogom
Međunarodni terorizam
Globalni ekološki i zdravstveni poremećaji i prijetnje
Uloge i zadaće globalnih organizacija u promicanju i stabiliziranju ljudskih prava
Ujedinjene nacije i specijalizirane agencije
MMF, Svjetska banka, WTO i druge ekonomske organizacije
EU i druga regionalna nadnacionalna udruženja
Organizacije civilnog sektora
Ljudska prava i globalizacija: sinergija ili međusobna isključivost?   
Znanja i kompetencije koje se stječu predmetom
Razumijevanje višedimenzionalne problematike globalizacije s posebnim naglaskom na njezine oblike, pokazatelje, pokretačke snage i povezanost sa ljudskim pravima
Razvijanje znanja o pokazateljima a) globalizacije i b) stanju ljudskih prava i vještina njihovog praćenja, tumačenja i prezentacije. Razumijevanje ambivalentnosti utecaja sadašnjeg stupnja razvoja globalizacijskih procesa na jačanje/slabljenje poštivanja ljudskih prava. Razvijanje znanja o ulogama i zadaćama globalnih organizacija u promicanju i stabiliziranju ljudskih prava.