Cijena Studija

 
Cijena Studija je 20.000 kn. Iznos se može uplatiti u cijelosti ili na tri rate: prva rata (7.000 kn) prilikom upisa na Studij, druga rata (7.000 kn) prilikom upisa drugog semestra i treća rata (6.000 kn) prilikom upisa trećeg semestra.