Kompetencije koje stječete završetkom Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava

 

Završetkom Studija studenti stječu odgavarajuća specijalistička znanja iz području ljudskih prava, odnosno iz određenih međunarodnopravnih i njima srodnih disciplina te vještine i ponašanja neophodna za obavljanje poslova iz područja ljudskih prava. Ta znanja obuhvaćaju opća teorijska, ali i posebna znanja te praktična znanja, vještine i metode zaključivanja. Polaznici će, nadalje, steći multidiciplinarna znanje i vještine (pravno-ekonomsko-filozofijsko-sociološke)  koje omogućuju kritičku analizu i sposobnost primjene stečenih specifičnih znanja iz područja zaštite ljudskih prava u praksi. Omogućuje im se stjecanje stručnih znanja o zaštiti ljudskih prava i sloboda kako na regionalnom i međunarodnom nivou, tako i o pravnim rješenjima koja se primjenjuju kod nas. Pravni fakultet Osijek nudi napredni interdisplinarni studij za one koji žele unaprijediti svoje znanje i razumijevanje ljudskih prava u ovo današnje vrijeme snažnih društvenih promjena.
 
Studenti se upoznaju s metodama stručnog rada kako bi nakon završenog Studija bili u stanju samostalno stručno istraživati, analizirati i prezentirati stručne rezultate u usmenom i pisanom obliku područja specijalizacije i tako se osposobiti za izazove kojima su izloženi u poslu koji obavljaju. Tako bi bio stvoren temelj i za eventualni budući znanstveni rad polaznika po završetku specijalističkog Studija.
 
Polaznici koji steknu diplomu moći će obavljati složene i zahtjevne poslove viših razina odgovornosti u vladinim tijelima, pravosuđu, javnoj administraciji (lokalnog, regionalnog, nacionalnog i međunarodnog značenja), profesionalnim i strukovnim udruženjima, obrazovnim institucijama, institutima, ustanovama, kao samostalni eksperti iz područja ljudskih prava, multinacionalnim korporacijama, privatnim pravnim tvrtkama, kao odvjetnici za ljudska prava, u Ujedinjenim narodima i drugim međunarodnim organizacijama, pri međunarodnim sudovima za ratne zločine i drugim specijaliziranim sudovima itd.
 
Studij je jedinstven u Republici Hrvatskoj i na ovim prostorima i jedini koji se bavi obrazovanjem o ljudskim pravima na poslijediplomskoj razini. Do danas je privukao veliku pažnju stručne i znanstvene javnosti, kao i niza institucija i organizacija za zaštitu ljudskih prava, koji nam svakodnevno daju snažnu podršku da nastavimo s ovakvom edukacijom. PSS Ljudska prava daje akademsku izvrsnost u učenju, istraživanju i praktičnoj obuci poslijediplomaca koju osiguravaju sveučilišni profesori, ali i stručnjaci iz prakse. Posebno potičemo interuniverzitetsku suradnju, interdisciplinarnost kao i praktičan rad s polaznicima.
 

Uspješnim završetkom Studija polaznik/ica stječe naziv

"sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava" ili

"univ. spec. za ljudska prava"

kratica: "univ. spec. iur.",

engleski "Advanced Master of Human Rights"