Uvjeti upisa na Studij

Predviđene su dvije skupine polaznika. U prvu grupu ulaze diplomirani pravnici koji Studij upisuju bez posebnih uvjeta. Studij mogu upisati i polaznici koji su diplomirali na drugim fakultetima društvenih i humanističkih znanosti (primjerice studij ekonomije, politologije, sociologije, psihologije, novinarstva, povijesti itd.). Polaznici iz ove druge skupine moraju po upisu na studij položiti ispit "Uvod u pravo", što im je uvjet za slušanje predmeta prvog semestra Studija.
 
Na Studij se mogu upisati sljedeći pristupnici:
- diplomirani pravnici koji su završili četverogodišnji diplomski studij prema «predbolonjskom programu» ili magistri prava koji su završili petogodišnji integrirani diplomski studij prema «bolonjskom programu» na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj,
- pristupnici koji su završili druge četverogodišnje sveučilišne dodiplomske ili petogodišnje integrirane ili diplomske sveučilišne studije društvenih ili humanističkih znanosti ili
- strani državljani koji su završili četverogodišnji, odnosno petogodišnji diplomski studij, a kojima je diploma nostrificirana, odnosno priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske.
 
Za upis na Studij ne traži se određeni prosjek ocjena.