Biblioteka Ljudska prava

 

U siječnju je 2012. odlukom Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta Osijek osnovana Biblioteka Ljudska prava. Biblioteka je osnovana s dva temeljna cilja. Prvi je da objavljujemo, financiramo i sufinanciramo, izdavačku djelatnost naših profesora i predavača vezano uz tematiku ljudskih prava. Drugi je cilj poticanje ozbiljnog istraživačkog rada i svladavanje tehnika akademskog pisanja na poslijediplomskoj razini kod naših poslijediplomaca te objavljivanje njihovih eseja, pristupnih i seminarskih radova, a posebno završnih radova. Mišljenja smo da je šteta da ozbiljni i kvalitetni radovi pisani lege artis ne budu dostupni i drugim kolegama koji zanima materija ljudskih prava, kao i širem građanstvu.

 

U okviru Biblioteke Ljudska prava već su tiskane dvije knjige, to su Ljudska prava - izbor međunarodnih dokumenata (Pravni fakultet Osijek, 2012.), urednici Mira Lulić i Davor Muhvić te Akademsko pisanje za studente prava (Pravni fakultet Osijek, 2012.), autorice Mire Lulić.