Često postavljena pitanja

Kada planirate upisati novu (petu) generaciju studenata Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava?

Natječaj je rapisan 29. listopada 2022. i bit će otvoren 30 dana. Svečano otvaranje i početak rada PSS-a planiramo sredinom prosinca 2022. Prva predavanja planiramo sredinom siječnja 2023. Načelno, predavanja za obvezne predmete bit će siječanj/veljača, a izborni predmeti od ožujka do lipnja 2023. Drugi semestar polaznici upisuju u rujnu/listopadu 2023.

 

Kolika je cijena Studija?

20.000 kuna koje se mogu platiti u tri rate što nas svrstava u, vjerujemo, najpovoljniji PSS u državi. Naša eventualna zarada je u drugom planu, u prvom planu je specijalizirano obrazovanje naših polaznika o ljudskim pravima od 2012. do danas. Prva rata u iznosu 7,000.00 kn (929,06€) plaća se prilikom upisa na Studij, druga rata u iznosu 7,000.00 kn (929,06€) prilikom upisa drugog semestra, a treća rata u iznosu 6,000.00 kuna (796,34€) plaća se prilikom upisa trećeg semestra.

 

Jesu li predavanja obavezna?

Ne. Studij funkcionira kao studij za izvanredne studente. Postoje izborni i obvezni predmeti, ali polaznici nemaju obvezu biti nazočni niti na jednim niti na drugim. Obvezni su u smislu da ih u indeksima imaju upisani svi polaznici. Dolaženje na predavanja, dakle, nisu uvjet za testiranje indeksa, ali polaznike savjetujemo da dolaze i slušaju predavanja što je više moguće radi lakšeg svladavanja gradiva i vlastitog usavršavanja. Sva će predavanja biti uživo. Za studente koji ne mogu biti pristuni na predavanjima zbog veće udaljenosti, zdravstvenih i drugih razloga, bit će osigurano praćenje predavanja putem Zooma (hibridna nastava).

 

Što je sve potrebno za upis na PSS Ljudska prava?

Uplatnica da ste platili 7.000 kuna na žiro-račun Fakulteta, dvije fotografije, index i 450 kuna za troškove upisa/cijenu indexa. Više o upisima možete pročitati ovdje .

 

Nisam završio/la pravni fakultet, a upisao/la bih ovaj PSS moram li polagati razliku predmeta?

Da, jedan pravni predmet "Uvod u pravo".

 

Završio/la sam višu školu/stručni studij, mogu li sada upisati PSS Ljudska prava?

Prema prijašnjim propisima studenti koji su završili stručni studij nisu mogli upisati poslijediplomske sveučilišne specijalističke studije. Studij mogu upisati samo oni studenti koji su završili četverogodišnje sveučilišne dodiplomske studije (4, VSS iz perioda prije bolonjskog procesa), magistri su struke koji su završili preddiplomske i diplomske sveučilišne studije (3+2) ili petogodišnje integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije (5). Akademski naziv "sveučilišni specijalist/ica za ljudska prava" (kratica univ. spec. iur.) koju dobivate uspješnim završetkom ovog PSS-a, u skladu s čl. 6. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, mogao se prije koristiti  samo uz ranije stečeni akademski naziv "magistra struke".

No, sada su zakonski propisi promijenjeni.

Vjerujemo da je odgovor na ovo pitanje sada potvrdan, no, čekamo odgovor i tumačenje Uprave Fakulteta jednog nejasnog dijela te odredbe Zakona. Studenti koji su završili diplomski stručni studij u skladu s u skladu s čl. 61. promijenjenog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti imaju, konačno, pravo upisa na PSS. No, čekamo tumačenje i službeni stav Fakulteta po pitanju odredbe "uz najmanje pet godina radnog staža u području izvođenja studija". Nije jasno je li, primjerice, "5 godina rada u području izvođenja studija" podrazumijeva općenito pravne poslove ili baš moraju biti poslovi vezani uz ljudska prava. U tom smislu, molimo za malo strpljenja, vjerujemo da ćemo do kraja studenog 2022. znati hoćemo li omogućiti i kolegama sa stručnog diplomskog studija upis na PSS (uz polaganje razlikovnih ispita). U svakom slučaju, pozdravljamo upis i ovih studenata na PSS Ljudska prava, jer smatramo da je materija ovog Studija iznimno važna. Uz polaganje određenog seta razlikovnih ispita, sigurni smo da bi mogli pratiti i svladati sve izazove i obveze koje imaju na PSS-u Ljudska prava i uspješno ga završiti.

 

Zainteresiran/a sam održati gostujuće predavanje na PSS-u Ljudska prava, ima li mjesta za nove predavače/ice?

Naravno, molimo da se javite voditeljici ili tajniku Studija. Uz kratak životopis i predloženu temu vezanu uz ljudska prava, rado ćemo Vas kontaktirati radi potencijalne suradnje.

 

 

 

Svi pojmovi koji imaju rodni značaj u ovom tekstu, obuhvaćaju na ravnopravan način muški i ženski rod. Navođenje imenica student, polaznik i/ili pristupnik u muškom rodu u ovom tekstu ne može se tumačiti kao temelj za spolnu/rodnu diskriminaciju ili privilegiranje.