Zdravko Rašić, administrator

Za pravne poslove vezane uz Pravni fakultet možete se obratiti kolegici Marijani Ljubić, mag. iur., Tajnici Pravnog fakulteta Osijek.

Za pravno-administrativna pitanja vezana uz PSS Ljudska prava molimo da se obratite kolegici Ivi Klarić, mag. iur., kolegica vodi  Referadu za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje.

Kolegica Ljubić je na I. katu zgrade Radićeva 13 (lijevo), a kolegica Klarić je na istom katu, samo u uredu Studentske referade.

 

Za AAI elektronički račun (kreiranje), otvaranje i korištenje emaila i drugih povlastica, javite se, molim, kolegi Zdravko Rašiću, našem administratoru (Radićeva 17, II. kat) ili na mail zrasic(at)pravos(.)hr

 

Telefon: 224-500 (centrala Fakulteta).