Voditeljica prof. dr. sc. Lulić

 

 

Prof. dr. sc. Mira Lulić, redovita profesorica u trajnom zvanju

Predstojnica Zavoda za ljudska prava
Voditeljica Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava
 
Pravni fakultet Osijek
S. Radića 13
31000 Osijek

Tel. 031-224-500

Fax 031-224-540

 
Temeljno obrazovanje
Mira Lulić rođena je 1970. godine u Osijeku. Osnovnu školu i gimnaziju C.U.O. Braća Ribar završila je u Osijeku. Studirala je na tri Sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Na Pravnom fakultetu u Osijeku diplomirala je 1993. godine. Akademski stupanj magistra pravnih znanosti stekla je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu gdje je 1999. godine obranila magistarski rad "Gospodarski pojas s posebnim osvrtom na nacionalna zakonodavstva" (mentorica: prof. dr. sc. Vesna Barić Punda). U svibnju 2005. godine obranila je doktorski rad "Pravo na samoodređenje u suvremenom međunarodnom pravu" na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor: prof. dr. sc. Budislav Vukas) te stekla akademski stupanj doktora pravnih znanosti. Od 1994. godine zaposlena je na Pravnom fakultetu u Osijeku na Katedri međunarodnog prava u zvanju asistentice, od 2005. godine u zvanju je više asistentice, od 2007. godine u zvanju docentice, od 2010. godine u zvanju izvanredne profesorice, od 2015. u zvanju redovite profesorice, od 2020. u zvanju redovite profesorice u trajnom zvanju. Objavila je niz znanstvenih radova i poglavlja u knjigama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. Također je objavila tri knjige i bila (ko)urednica šest knjiga. Sudjelovala je na nizu međunarodnih znanstvenih konferencija u Republici Hrvatskoj i u inozemmstvu.
 
Konzultacije ponedjeljom od 10 do 12h (kabinet 65, Radićeva 13)
 
Glavna područja znanstvenog istraživanja i rada
- subjekti međunarodnog prava
- ljudska prava;  kultura i kulturna prava
- zaštita domorodačkih naroda
- ustanički pokreti i građanski ratovi
- dekolonizacija
- nastanak država; secesionizam
- komparativno međunarodno pravo i ustavno pravo
- Ujedinjeni narodi
 - metodologija znanstvenog istraživanja
 
 
Članstva u domaćim i međunarodnim organizacijama:
- International Law Association
- Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava HAZU-a 
- Hrvatsko društvo za međunarodno pravo
- Hrvatska udruga za poredbeno pravo
- Hrvatska akademija pravnih znanosti
- Hrvatsko društvo za pomorsko pravo
- The National Association for Ethnic Studies
- Savjet za ljudska prava Pučkog pravobranitelja
 
Diplome
- 2005. – doktorat znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
- 1999. – magisterij znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu
- 1993. – diploma na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 
Znanstveno-istraživački projekti
- glavna istraživačica (voditeljica) na projektu "Zaštita prava manjina u međunarodnom pravu i nacionalnim zakonodavstvima" pri Pravnom fakultetu u Osijeku od 2006. godine do 2014. MZOŠ-a
- istraživačica na projektu "Suvremeni razvoj međunarodnog prava na globalnoj i regionalnoj razini pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2006. godine do 2014.
  MZOŠ-a

 

Autorica sljedećih programa koji se izvode na Pravnom fakultetu Osijek

Poslijediplomskog sveučilišnog programa Ljudska prava (2011.)

Programa cjeloživotnog učenja Ljudska prava u digitalno doba (2023.)

 

Nositeljica kolegija:

- Međunarodno pravo (Pravni fakultet Osijek)
- Međunarodna zaštita ljudskih prava (Pravni fakultet Osijek)

- Kulturna prava, pravo na kulturu, pravna kultura (Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)
- Nacionalizam i pravo na samoodređenje u Europi  (Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)
- Opća zaštita ljudskih prava (PSS Ljudska prava, Pravni fakultet Osijek)
- Genocid (PSS Ljudska prava, Pravni fakultet Osijek)
- Ekonomska, socijalna i kulturna prava (PSS Ljudska prava, Pravni fakultet Osijek)
- Zaštita prava manjina i domorodačkih naroda (PSS Ljudska prava, Pravni fakultet Osijek)
- Međunarodni odnosi i diplomacija u svjetlu odnosa RH i EU (PSS Europski studiji-regionalna suradnja i integriranje u EU pri Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)
 
 
Članstva u fakultetskim, sveučilišnim i drugim stručnim tijelima:
- članica Matičnog odbora za polje prava
- članica Panela za vrednovanje HZZ za područje prava
- članica Vijeća Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
- predsjednica Povjerenstva za suzbijanje nepotizma Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
- članica Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
- članica Odbora za izdavačku djelatnost Pravnog fakulteta Osijek
- članica Stegovnog suda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijek
- članica Uredništva Pravnog vjesnika, znanstvenog časopisa za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Osijek
 

 
Izradila i održava web-stranice o  Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ljudska prava  (od 2011.) i web-stranice Katedre za međunarodno pravo  (od 1998.), Pravnog fakulteta Osijek.