Gostujući predavači

Uvaženi gostujući predavači u zadnjem ciklusu predavanja:

- doc. dr. sc. Mario Jelušić , sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske (tema: Zaštita ljudskih prava pri Ustavnom sudu)

- prof. dr. sc. Zdravka Leutar (tema: Problematika socijalnog rada s osobama s invaliditetom)

- Tena Šimonović Einwalter, Ured pučkog pravobranitelja, stručna savjetnica pravobranitelja (tema: Diskriminacija, antidiskriminacijske mjere i Zakon o suzbijanju diskriminacije iz 2009.)

- Višnja Ljubičić , Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova (tema predavanja: Ravnopravnost spolova i teme iz područja rada Pravobraniteljice)

- Lora Vidović , predstojnica Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj i bivša zamjenica pravobraniteljice za djecu (tema: Prava djece, rad UNICEF-a u svijetu i u RH)

- Anka Slonjšak - Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom (tema predavanja: zaštita, promocija i praćenje prava i interesa osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj)

- Sanja Juras iz udruge Kontra i Edo Bulić iz udruge Iskorak (tema: Prava LGBT pojedinaca i zajednice u Hrvatskoj)

- Ana Mutnjaković, Crveni križ Njemačka (tema: djelovanje Crvenog križa općenito s posebnim osvrtom na Pakistan)

- mr. sc. Helga Špadina (tema: Spolno uznemiravanje na poslu) 

 

S nekoliko gostujućih predavača još dogovaramo teme i usklađujemo termine predavanja i o njihovim ćete predavanjima biti na vrijeme obavješteni. Na Studiju će tako biti govora u okviru gostujućih predavanja o pravima djece, mobbingu, nadležnosti Crvenog križa itd.