Ishodi učenja

Ishodi učenja  Poslijediplomski specijalistički studiji - Ljudska prava

 

IU1 Identificirati, usvojiti i analizirati pitanja zaštite ljudski prava

IU2 Primjenjivati stečena znanja u praksi odnosno analizirati i interpretirati pravne propise vezane uz zaštitu ljudskih prava

IU3 Analizirati i odabrati smjernice i protokole za zaštitu ljudskih prava

IU4 Identificirati i analizirati učinkovitost postojećih mehanizama za zaštitu ljudskih prava

IU5 Procijeniti značaj zaštite ljudskih prava

IU6 Preispitati primjere iz prakse i primijeniti pravna rješenje

IU7 Samostalno interpretirati sudsku prasku sudova zaduženih za zaštitu ljudskih prava