Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava

Brown Bag Lunch Talks

Posted by prof. dr. sc. Mira Lulić on 14.06.2012.
Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava >>


Krajem svibnja i početkom lipnja, u dva vikenda predavanja iz predmeta "Problem siromaštva i ljudska prava" održali su dva izvrsna profesora našeg Fakulteta - profesorica Barković Bojanić i profesor Odobaša. Predavanja su bila strukturirana u tri bloka - kontekst, teorija i praksa, a profesori su se na interdisciplinaran način bavili iznimno važnom temom: siromaštvom u suvremeno doba. Temeljnoj raspravi o jazu između bogatih i siromašnih pristupilo se, uglavnom, s ekonomskog aspekta. No, povijest, teorije i koncepti siromaštva i socijalne isključenosti otvaraju, naravno, vrata i stečevinama drugih znanosti (pr. sociologije, povijesti, prava i filozofije). Ono što je zanimljivo u vezi ovog predavanja, a ujedno je i novost na našem PSS-u i Fakultetu, jest način kako su profesori prezentirali materiju taj zadnji od sveukupno četiri dana predavanja.

Motivirani svojim osobnim iskustvima i doživljajima s niza inozemnih sveučilišta, profesori Barković Bojanić i Odobaša studentima su predstavili koncept Brown Bag Lecture/Seminar u prilagođenoj verziji za naš Studij. Naime, u Americi vrlo popularan, Brown Bag Lecture (BBL) jest seminar, predavanje ili informativna sesija tijekom ručka pri čemu organizator potiče sudionike da ponesu svoj ručak/hranu (u Americi je to obično pakirano u smeđoj vrećici pa otuda i naziv brown bag). Ideja je da se i stanka za ručak iskoristiti kako bi se odradila predavanja ili podijelile informacije, samo u nešto neformalnijoj i relaksirajućoj atmosferi i za profesore i za studente. Ovaj koncept rada sa studentima posebno je popularan na američkim sveučilištima gdje se pozivaju gosti-predavači koji tijekom ručka održavaju predavanja na zadane teme ili akademsko osoblje raspravlja o svojim istraživanja i sl. Mnoge institucije prihvatile su Brown Bag Lectures/Seminars kao oblike organizacijske komunikacije.

Taj posljednji dan predavanja iz "Siromaštva" predviđen je i uspješno odrađen na način da su studenti prezentirali svoje istraživačke radove na temu siromaštva i ljudskih prava, a prezentacije studenata održane su u duhu Brown Bag Lecuture: studenti su uz sok i svježi croaissant (posluženi u smeđim vrećicama) pratili izlaganja kolega. Opuštena atmosfera motivirajuće je djelovala i na izlagače i na diskutante pa razgovora nije manjkalo. Bilo je niz pitanja, sugestija, argumenata i komentara, razvila se živa rasprava, što je bilo od važnosti za produbljivanje razumijevanja o siromaštvu i socijalnoj isključenosti kako u teoriji tako i u praksi, ali je utjelao i na jače povezivanje studenata i njihovih profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last changed: 16.12.2012. at 11:02

Back to Overview