Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava

Detaljne informacije o predmetima

Posted by prof. dr. sc. Mira Lulić on 14.10.2011.
Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava >>

Na stranici o Predmetima na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ljudska prava dodane su detaljne informacije o svakom predmetu. Klikom na linkove otvaraju se nove stranice za svaki predmet na kojima (potencijalni) polaznici mogu dobiti više informacija o sadržaju predmeta te znanjima i kompetencijama koje se stječu predmetom. Popis literature za pripremu ispita bit će dan naknadno.

 

Last changed: 21.02.2012. at 16:58

Back to Overview

Comments

No comment found

Add Comment