Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava

Gostujuće predavanje Ane Mutnjaković

Posted by prof. dr. sc. Mira Lulić on 17.05.2012.
Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava >>

U petak, 11. svibnja 2012. godine, u vijećnici Pravnog fakulteta
 u Osijeku,održano je predavanje na temu "Pakistan kroz humanitarni rad".
Predavanje je održala Ana Mutnjaković, diplomirana ekonomistica
managementa (American College of Management and Technology), trenutno
na master studiju na Sveučilištu u Bostonu (MSc Project Management).
Kolegica je provela 18 mjeseci radeći kao voditelj projekta vode,
sanitacije i higijene, u delegaciji Crvenog križa Njemačke, u provinciji
 Sindh, Okrug Thatta u Pakistanu. Dala je prikaz povijesti i razvoja
pokreta Crvenog križa, sustav reagiranja Međunarodne federacije Crvenog
križa u slučajevima prirodnih katastrofa (potres na Haitiju, poplave u
Pakistanu...), te njezino osobno iskustvo sudjelovanja u akciji u Pakistanu.
Polaznike je najviše zanimala islamska kultura, odnos lokalnog stanovništva prema
strancima i strankinjama, reakcije na pružanje pomoć, položaj žena i djece u
pakistanskom društvu, te razlike mentaliteta na selu i u gradu.

 

 

Last changed: 30.10.2012. at 08:45

Back to Overview