Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava

Gostujuće predavanje gđe Lore Vidović (UNICEF)

Posted by zdravac on 30.10.2012.
Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava >>

 

Dana 17. studenog 2012. u 9h kolegica Lora Vidović, predstojnica UNICEF-ovog Ureda u Republici Hrvatskoj, održat će predavanje tijekom kojeg će, između ostalog, predstaviti rad ove iznimno važne međunarodne agencije koja se gotovo sedam desetljeća bori za prava djece u gotovo svim državama svijeta. Ured u Hrvatskoj djeluje od 1991. godine, iznimno je aktivan, a kvalitetnim radom nastoji, zajedno s Vladom RH i drugim relevantnim partnerima, ispuniti obaveze koje je naša država preuzela ratificiranjem Konvencije o pravima djeteta (1989.). "Od agencije koja je pružala pomoć u hrani, odjeći, obući, opremi i lijekovima UNICEF se transformirao u agenciju koja prikuplja sredstva za programe zaštite i unapređenja prava djece te stvara partnerstva između građana, poduzeća i vlade za bolji život djece u Hrvatskoj i svijetu."

Iako je od usvajanja Konvencije prošlo više od 20 godina, obaveze prema djeci još nisu ispunjene: od prava na život i zaštitu od nasilja do prava na sudjelovanje u donošenju odluka itd., djeca diljem svijeta i dalje čekaju na ostvarenje svojih temeljnih prava. Pomaka u zaštiti prava djece, ipak, ima. U posljednjih dvadeset godina gotovo se prepolovila smrtnost najmlađe djece, a Hrvatska je među vodećim zemljama svijeta u području zaštite prava djece. Nažalost za brojne probleme zbog kojih djeca trpe ne postoje brza i privremena rješenja, već ustrajan rad i kontinuirano zalaganje za dječju dobrobit. 

UNICEF

UNICEF RH

Last changed: 23.05.2018. at 11:39

Back to Overview