Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava

Gostujuće predavanje mr. sc. Špadine

Posted by prof. dr. sc. Mira Lulić on 07.05.2012.
Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava >>

 

U petak, 5. svibnja 2012. godine u Vijećnici Pravnog fakulteta Osijek, mr. sc. Helga Špadina, znanstvena novakinja na Katedri za međunarodno pravo, održala je gostujuće predavanje na temu spolnog uznemiravanja na radnom mjestu. Tema je izazvala velik interes, burne rasprave i komentare nazočnih poslijediplomaca, a predavanje je trajalo od 9-13h. Na kraju predavanja održana je radionica tijekom koje su polaznici na rješavanje dobili zadatke vezano uz temu predavanja.

Kolegica Helga Špadina svoje je predavanje započela problematikom definiranja spolnog uznemiravanja kako u teoriji, tako i u (zakonodavnoj) praksi država s posebnim osvrtom na rješenja u RH. Kao posebno indikativan i iznimno kvalitetno sročen, kolegica Špadina navela je, zanimljivo, Statut Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koji daje detaljnu definiciju spolnog uznemiravanja. Upravo iz detaljne analize raznih definicija spolnog uzemiravanja na poslu vidi se koliko je ovo iznimno osjetljivo i složeno područje i, nažalost, svakodnevica velikog broja zaposlenih, najčešće žena. Podaci o procjenjenom broju žrtava jesu alarmanti stoga se o ovom problemu treba govoriti puno više nego što je to uobičajeno kod nas.

Polaznici su se upoznali s oblicima spolnog uznemiravanja (verbalni, neverbalni i fizički), teorijama o uzrocima i vrstama spolnog uznemiravanja kao i subjektima istog. Dani su i najpoznatiji slučajevi spolnog uznemiravanja u svijetu (pr. Dominique Strauss-Kahn, Bill Clinton vs. Paula Jones, Mitsubishi Motors, Bob Packwood itd.) i kod nas (pr. Velepolsanik Japana, Interspaar). Odgovoreno je i na pitanje je li spolno uznemiravanje nužno i spolna diskriminacija.

Konačno, dana je i politika sprječavanja spolnog uznemiravanja i nulte stope tolerancije na takvo ponašanje po poduzećima, a dan je i prijedlog mjera kako bi se spriječilo potencijalno spolno uznemiravanje na poslu (pr. minimaliziranje bilo kakvih oblika seksualnog ponašanja na radnom mjestu, uvođenje kodeksa oblačenja i slično). Za kraj, bilo je govora o teretu dokaza u postupcima, kao i odgovornosti poslodavaca te naknadi štete za žrtve i sankcijama za počinitelje.

Predavanje je u konačnici ocijenjeno od strane prisutnih kao iznimno edukativno i informativno, puno aktualnih primjera te kao takvo posebno važno ne samo za naše poslijediplomce nego i za širu stručnu i drugu javnost.

Last changed: 15.06.2015. at 18:48

Back to Overview