Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava

Gostujuće predavanje o doktrini odgovornost za zaštitu

Posted by prof. dr. sc. Mira Lulić on 16.02.2024.
Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava >>

 

Prof. dr. sc. Mario Krešić, redoviti profesor i prodekan Pravnog fakulteta u Zagrebu, održao je 16. veljače 2024. godine našim poslijediplomcima SSS-a Ljudska prava predavanje o doktrini odgovornost za zaštitu (R2P) koja se razvila kao politička doktrina na temelju teorijskih postavki o međunarodnoj zajednici, a zatim je zadobila i obilježje pravne doktrine iz koje se mogu izvoditi pravne norme. R2P norme se odnose na zaštitu stanovništva od masovnih zločina čemu doprinosi i zajamčena zaštita ljudskih prava. U predavanju se prikazuje razvoj i značenje R2P doktrine te povezanost doktrine sa zaštitom ljudskih prava na primjeru zaštite od mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last changed: 28.04.2024. at 20:32

Back to Overview