Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava

Gostujuće predavanje o ljudskim pravima u EU-u

Posted by prof. dr. sc. Mira Lulić on 15.02.2024.
Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava >>

 

 

 

Prof. dr. sc. Tunjica Petrašević i izv. prof. dr. sc. Dunja Duić, kao gostujući predavači, održali su predavanje na temu „Zaštita ljudskih prava u EU. U okviru predavanja upoznali su polaznike SSS-a Ljudska prava o važnosti Povelje o ljudskim pravima, načelima i izvorima prava EU-a te sudskom praksom Suda EU-a u području zaštite ljudskih prava. U okviru predavanja raspravljalo se i o važnosti prakse Suda EU-a u okviru izrade budućih specijalističkih radova. Predavanje je održano  15. veljače 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last changed: 28.04.2024. at 20:35

Back to Overview