Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava

HOST A G(H)OST - Ekipa iz Crvenog križa

Posted by prof. dr. sc. Mira Lulić on 07.05.2020.
Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava >>

O Crvenom križu i Crvenom polumjesecu

Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca međunarodna je humanitarna organizacija, nastala u Ženevi, koja univerzalno djeluje u gotovo cijelom svijetu. Danas su unutar Pokreta razvijeni brojni programi pomoći ljudima stradalim u ratnim sukobima, elementarnim, tehničkim i tehnološkim katastrofama, gladnima, bolesnima, programi usmjereni ka sprječavanju bolesti ovisnosti, spolno prenosivih bolesti, programi usmjereni mladima i razvoju civilnog društva kao i mnogi drugi humanistički programi usmjereni stvaranju boljeg društva i trajnog mira u svijetu. Hrvatski Crveni križ je od samih početaka pa do današnjih dana prolazeći kroz razne državne i društvene tvorevine neprestano djelovao u skladu s temeljnim načelima te aktima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i nacionalnim zakonodavstvom. Hrvatski Crveni križ nacionalno je društvo Crvenog križa koje nepristrano i bez diskriminacije djeluje na teritoriju Republike Hrvatske, a u svrhu promicanja i ostvarivanja humanitarnih ciljeva i programa od opće koristi. Djeluje kao neprofitna pravna osoba u rješavanju humanitarnih pitanja, organiziranju zdravstvenih i socijalnih programa, pripremanju stanovništva za djelovanje u masovnim nesrećama i katastrofama kao i u djelovanju u smanjenju i uklanjanju posljedica masovnih nesreća i katastrofa. U sustavu Hrvatskog Crvenog križa djeluje 131 županijsko, gradsko i općinsko društvo Crvenoga križa. Kroz predavanje Uloga i značaj Crvenog križa u zajednici s posebnim osvrtom na međunarodno humanitarno pravo i aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa studentima će biti prikazan djelić velikog humanitarnog mozaika Crvenog križa.

Gosti predavači, ujedno i naši poslijediplomci, su:

Goran Latković (rođ. 1978.) diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Osijek. Doktorand je na Doktorskoj školi Europski studiji našeg Sveučilišta. Znanstveno istražuje problematiku trgovanja ljudima u RH. Od 2002. volontira u Gradskom društvu Crvenog križa Osijek, a 2003. se u istom i zapošljava. Kao zaposlenik Crvenog križa prolazi brojne nacionalne i međunarodne edukacije, a posebno se specijalizira za pomoć žrtvama trgovanja ljudima, rad s mladima i volonterima te na krizni management. Voditelj je i organizator brojnih tuzemnih i međunarodnih seminara i edukacija iz područja rada s mladima, prve pomoći, međunarodnog humanitarnog prava, prevencije trgovanja ljudima, priprema i odgovora na katastrofe. Od 2019. godine zamjenika je ravnatelja za djelatnosti Crvenog križa.

Darija Zubović (rođ. 1976.) diplomirala je na Pravnom fakultetu u Osijeku.  Upisana je na Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava na Pravnom fakultet Osijek i pri završetku je Studija. Područje njenog interesa jesu ljudska prava  i međunarodno humanitarno pravo. Kroz dugogodišnji rad kao Voditeljica Službe traženja GDCK Osijek stekla je praktična znanja posebno kroz rješavanje predmeta iz Domovinskog rata, evidenciju osoba koje su napustile poplavljena područja Istočne Hrvatske te migrantsku krizu. Održala je velik broj radionica i predavanja mladima GDCK Osijek i Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije te izlagala na tribini „Kroz logore do slobode“ na temu uloge Crvenog križa u razmjeni pripadnika hrvatske vojske  i civila i dr. Od 2019. godine članica je Savjeta za međunarodno humanitarno pravo i humanitarnu diplomaciju Hrvatskog Crvenog križ i trener osnovne edukacije Službe traženja za članove interventnih timova.

Iva Vrebac (rođ. 1990.) diplomirala je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i stekla zvanje magistre primarnog obrazovanja. Tijekom studija, jedan je semestar provela na studentskoj razmjeni u Salzburgu. Upisana je na Poslijediplomski specijalistički studij LJudska prava na Pravnom fakultet Osijek i pri završetku je Studija. Od 2003. godine volontira u Crvenom križu Osijek, a 2015. se zapošljava u istom. U okviru svoga posla radi na razvoju i provedbi programa i aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa kroz rad s volonterima i suradnju s organizacijama i institucijama  te provodi aktivnosti psihosocijalne podrške u kriznim situacijama kao što su poplava u Istočnoj Slavoniji 2014. i migrantska kriza 2015. Predsjednica je mladih Hrvatskog Crvenog križa. 

 

Last changed: 30.12.2020. at 10:25

Back to Overview