Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava

NATJEČAJ ZA UPIS POLAZNIKA

Posted by prof. dr. sc. Mira Lulić on 17.11.2011.
Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava >>

Obrazac za prijavu

Izjava o plaćanju troškova Studija

 

 

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

PRAVNI FAKULTET OSIJEK

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za upis na Poslijediplomski specijalistički studij

 

LJUDSKA PRAVA

 

za stjecanje akademskog naziva

SVEUČILIŠNI/A SPECIJALIST/ICA ZA LJUDSKA PRAVA

 

I. generacija studenata u akademskoj godini 2011./2012.

 

Voditeljica: prof. dr. sc. Mira Lulić

 

 

UVJETI UPISA:

Poslijediplomski specijalistički studij mogu upisati:

1. osobe koje su završili sveučilišni četverogodišnji dodiplomski studij u polju društvenih i humanističkih znanosti,

2. osobe koje su završile petogodišnji preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (300 ECTS) u polju društvenih i humanističkih znanosti (diploma magistra struke),

 

Pod jednakim uvjetima pravo upisa imaju pristupnici iz Republike Hrvatske i iz inozemstva.

 

Pristupnici koji nisu završili pravni studij dužni su položiti razlikovni ispit. Sadržaj polaganja razlikovnog ispita utvrđuje Vijeće Poslijediplomskog specijalističkog studija.

 

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

- popunjeni obrazac prijave na Studij,

- kopiju diplome o završenom sveučilišnom studiju (preddiplomskom i diplomskom ili dodiplomskom studiju),

- kopiju domovnice i rodnog lista (ili drugog adekvatnog dokument za strane državljane),

- osobno potpisanu potvrdu o plaćanju troškova školarine (ukoliko pristupnik sam plaća školarinu) ili odluku poslodavca o plaćanju troškova školarine (ukoliko pravna osoba plaća školarinu) i

- životopis.

 

Trajanje    studija:  godinu dana (nastava organizirana u dva semestra, a treći semestar predviđen je za pisanje završnog rada).

ECTS bodovi: 90 bodova

Akademski naziv koji se stječe završetkom Studija: "sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava";  kratica naziva "univ. spec. iur.".

Školarina: 20.000 kuna (moguće plaćanje na tri rate, s tim da se prva rata u iznosu od 7.000 kn plaća prilikom upisa na Studij).

 

Natječaj otvoren: do 18. prosinca 2011. godine.

 

Prijave s prilozima podnose se poštom (preporučeno) ili osobno na adresi:

Pravni fakultet Osijek

S naznakom: "Prijava na Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava"

N/r Davor Muhvić

Stjepana Radića 13/II.

31000 Osijek

 

Propisani obrazac prijave i izjavu o plaćanju troškova te sve ostale informacije možete dobiti na službenoj web-stranici Studija http://ljudska-prava.pravos.hr.

 

Kontakt osobe:

Prof. dr. sc. Mira Lulić ili

Davor Muhvić, tajnik Studija

Telefon: (031) 224-556 ili 224-500

E-mail: ljudska-prava(at)pravos(.)hr

 

 

PRAVNI FAKULTET OSIJEK

 

Last changed: 19.12.2011. at 10:53

Back to Overview