Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava

O nasilju nad djecom

Posted by prof. dr. sc. Mira Lulić on 10.05.2021.
Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava >>

Detaljnije o predavanju: Djeca su diljem svijeta u različitim okruženjima u kojima borave izložena različitim vrstama i oblicima nasilja. Pod utjecajem društvenih, ekonomskih i političkih odnosa te razvoja informacijsko-telekomunikacijskih tehnologija, uz „tradicionalne“ oblike i vrste nasilja nad djecom, razvijaju se i novi. Nasiljem je djeci ugrožen tjelesni, psihički i seksualni integritet, njihovo dostojanstvo i njihovo pravo na slobodu od nasilja. Stoga nasilje predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja prava djeteta. Radi boljeg razumijevanja kompleksnosti i heterogenosti fenomena nasilja nad djecom potrebno je komparirati i analizirati konceptualna i operacionalna određenja pojma nasilja nad djecom  i dosadašnjih istraživanja o vrstama, pojavnosti i posljedicama ovoga fenomena.

Preduvjet realizaciji prava djeteta na zaštitu od nasilja je uspostava integriranog sustava za zaštitu djece. Stoga se postavlja pitanje pravnog okvira za zaštitu djece od nasilja na međunarodnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, te sadržaja prava djeteta na zaštitu od svih oblika nasilja, kao i pretpostavki za uspostavu integriranog, nacionalnog sustava za zaštitu djece od nasilja.

Proučavanju nasilja nad djecom se može pristupiti s različitih aspekata, a jedan od njih je sagledavanja nasilja nad djecom s aspekta zaštite ljudskih prava i prava djeteta, što uključuje cjelovit i sustavan prikaz međunarodnih obveza i nacionalnog zakonodavstva relevantnog za zaštitu djece od nasilja. Ovakva analiza omogućuje identificiranje normativnih nedostatka, kao i nedostatka u implementaciji i nadzoru nad zaštitom prava djeteta na slobodu od nasilja, detektiranje poteškoća u kreiranju učinkovitih i integriranih sustava za zaštitu djece i davanje prijedloga mogućih rješenja de lege ferenda.

 

Ivana Rešetar Čulo rođena je 21. kolovoza 1980. godine u Našicama. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Osijek 2004. godine. Dobitnica je Godišnje nagrade Lions cluba Osijek za najbolje studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2001. godinu. Radnu karijeru započela je kao sudački vježbenik te je 2006. godine položila pravosudni ispit. Pravom se, osim u znanstvenom radu, bavi i u praksi radeći kao voditeljica pravnih, kadrovskih i općih poslova. Na Poslijediplomskom specijalističkom sveučilišnom studiju „ Ljudska prava“ Pravnog fakulteta Osijek 2013. godine je uspješno obranila specijalistički završni rad na temu „Prava starijih osoba u međunarodnom pravu s posebnim osvrtom na položaj starijih osoba u Republici Hrvatskoj“. Doktorski studij na istome Fakultetu upisuje 2014. godine, gdje je i doktorirala 20. srpnja 2020. godine obranivši doktorsku disertaciju na temu "Pravna zaštita djece od nasilja u međunarodnom, regionalnom i nacionalnom pravu". Dominantno se bavi problematikom ljudskih prava, posebno prava djece i prava starijih osoba. Objavila je nekoliko znanstvenih radova i sudjelovala na nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija.

 Predavanje dr. sc. Ivane Rešetar Čulo
Time: May 20, 2021 05:00 PM Warsaw

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96166272238?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09

Meeting ID: 961 6627 2238
Passcode: 1
 

Last changed: 10.05.2021. at 19:17

Back to Overview