Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava

Obrana kolege Nevena Čule

Posted by zdravac on 31.10.2017.
Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava >>

 

U petak, 20. listopada 2017. kolega Neven Čulo uspješno je obranio specijalistički završni rad pod naslovom "Pravo na privatnost i njegova ograničenja u kontekstu ugrožavanja nacionalne sigurnosti: uloga sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske". Kolega Čulo svojim je radom analizirao odnos zaštite prava na privatnost i zaštite nacionalne sigurnosti. U navedenom kontekstu kolega Čulo je nakon definiranja pojma prava na privatnost i pojma nacionalne sigurnosti prikazao pretpostavke za ograničenje prava na privatnost u međunarodnim i nacionalnim propisima, s posebnim naglaskom na praksu Europskog suda za ljudska prava. Nakon toga dao je prikaz sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske, zakonom propisanih mjera tajnog prikupljanja podataka te nadzora nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija u Republici Hrvatskoj kao ključan element zaštite privatnosti pojedinaca od nezakonitog djelovanja sigurnosno-obavještajnih agencija. Glavni zaključak je da detaljno propisan i dobro osmišljen sustav nadzora nad radom sigurnosono-obavještajnih agencija u praksi ipak ne funkcionira na pravi način. Glavni razlog tome je podložnost sustava politizaciji, ne toliko od strane samih sigurnosno-obavještajnih agencija, koliko od strane svih drugih aktera koje imaju određene ovlasti povezane s radom ovih službi. Kolega Čulo je uspješno obranio završni rad kojim je realizirao postavljeni cilj i dokazao postavljene hipoteze uz primjenu odgovarajućih metoda istraživanja.

 

Čestitamo kolegi!

 

 

 

Last changed: 22.05.2018. at 14:34

Back to Overview