Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava

Obrane završnih radova

Posted by Davor Muhvić on 28.05.2021.
Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava >>

Dana 28. svibnja 2021. održane su čak tri obrane završnih radova na našem Studiju. Svoje završne radove obranile su kolegice Ana Šarić, Suzana Fugaj i Maša Pušić. Kolegica Šarić obranila je rad pod naslovom ''Ljudska prava žena u kontekstu rodno osviještene politike“ (mentorica: izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak), kolegica Fugaj rad pod naslovom ''Mirenje kao prav(ed)ni način zaštite ljudskih prava s naglaskom na suzbijanje diskriminacije'' (mentorica: izv. prof. dr. sc. Anita Blagojević), a kolegica Pušić rad pod naslovom „Nasilje u obitelji s posebnim osvrtom na učestalost i obilježja u Vukovarsko – srijemskoj županiji'' (mentorica: izv. prof. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić). Čestitamo kolegicama i želimo im sve najbolje u daljnjem životu i radu!

Last changed: 28.05.2021. at 16:16

Back to Overview