Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava

Obranjen specijalistički rad kolegice Marije Grgić

Posted by zdravac on 12.05.2015.
Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava >>

Danas je kolegica Marija Grgić uspješno obranila svoj specijalistički rad pod naslovom "Pravo djeteta na spolno obrazovanje u hrvatskim školama". Pristupnica polazi od hipoteze da je pravo na (spolno) obrazovanje temeljno ljudsko pravo, koje mu je garantirano Ustavom, zakonima i nizom međunarodnih ugovora kojih je RH stranka. Tema je aktualna, važna, ali i kontroverzna, jer je društvo duboko podijeljeno vezano uz ovu vrlo osjetljivu temu. Kolegica Grgić je, stoga, pažljivo analizirala argumente za i protiv uvođenja spolnog odgoja u škole, ali i praksu niza drugih država po ovom pitanju, primjenjujući komparativnu metode. Pod utjecajem velike informacijsko-komunikacijske revolucije i snažnim utjecajem medija, ekonomske i kulturne globalizacije, porasta spolno prenosivih bolesti i spolnog nasilja nad djecom i mladima, maloljetničkih trudnoća i promjena, općenito, u poimanju spolnosti u zadnjih 20-ak godina, na početku 21. stoljeća,  dužnost je društva i države da educiraju i informiraju djecu i mlade, kako bi ih zaštitili i osigurali im zdravo djetinjstvo, mladost i kasniji život. U tom je smislu država dužna, poštujući znanstveno-tehnološke spoznaje, mlade usmjeravati u smislu promocije zdravog načina života, smatra kolegica, prilagođenog uzrastu djece i mladih te poštovanju ljudskih prava u duhu mira, tolerancije i ravnopravnosti među spolovima. Program spolnog odgoja treba biti znanstveno utemeljen i treba pomoći svakom djetetu da se tjelesno, duhovno i psihički razvija u zdravu, zadovoljnu i normalnu osobu. Uvođenjem spolnog obrazovanja u škole, roditeljska uloga nije i ne može biti izbrisana. Škola ne zamjenuje obitelj, ona samo nadopunjuje roditeljski odgoj i obrazovanje.

Nažalost, nemamo fotografije s obrane, ali zato imamo fotografije snimljene prilikom predaje uvezanih radova! 

 

 

 

 

 

Last changed: 23.05.2018. at 08:53

Back to Overview