Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava

Održano gostujuće predavanje mr. sc. Renate Trischler

Posted by zdravac on 18.03.2013.
Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava >>

 

U subotu, 16. ožujka 2013. godine u Vijećnici Pravnog fakulteta u Osijeku predavanje na temu Nacionalne manjine i zaštita manjinskih prava u Republici Hrvatskoj održala je mr. sc. Renata Trischler, izvršna direktorica Njemačke zajednice – Zemaljske udruge Podunavskih Švaba u Hrvatskoj. U svom se predavanju mr. sc. Trischler osvrnula na pitanje definiranja pojma manjina, međunarodne dokumente s područja zaštite manjinskih prava, zakonodavni i institucionalni okvir za zaštitu prava manjina u Republici Hrvatskoj, kao i perspektive manjinskog pitanja u odnosu na pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Tijekom vrlo zanimljivog predavanja polaznici Studija upoznati su s podacima o broju pripadnika pojedinih nacionalnih manjina u našoj državi, konkretnim problemima s kojima se susreću, te nedostacima pojedinih zakona, koji se direktno odnose na ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina. Predavačica je istaknula da su zakonodavni i institucionalni okvir za zaštitu prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj na visokoj razini i da je Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina iz 2002. godine u Europi prepoznat kao jedinstven i iznimno kvalitetan temelj zaštite manjinskih prava. Međutim, postoje određeni problemi u primjeni zakonskih propisa, kao i nedorečenosti određenih odredbi pojedinih zakona, koji se tiču prava manjina.

Iznimno zanimljiv dio predavanja bio je onaj o specifičnostima njemačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Mr. sc. Trischler je istaknula da je uslijed iseljavanja, protjerivanja i nepriznavanja statusa nacionalne manjine u razdoblju od 1945. do 1990. godine, broj pripadnika ove manjine u našoj državi drastično opao, a preostali pripadnici ove manjine su prestali koristiti njemački jezik kao materinji. Stoga je priznavanje statusa nacionalne manjine i izričito navođenje ove manjine u preambuli Ustava Republike Hrvatske iznimno značajno za pripadnike njemačke (i austrijske) manjine, očuvanje njihovog identiteta i zaštitu njihovih prava.

Inače, treba napomenuti, Njemačka zajednica - Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj najveća je udruga koja okuplja pripadnike njemačke i austrijske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Osnovana je 1992. godine u Zagrebu, u Osijeku djeluje od 1996. kao ogranak zagrebačke udruge, a od 1997. godine je u Osijeku i središnjica Njemačke zajednice. Udruga provodi velik broj programa iz područja očuvanja kulture, jezične baštine i tradicije Švaba uopće na ovim prostorima. Izdaje kvartalni dvojezični časopis "Njemačka riječ - Deutsches Wort", organizira već 20 godina Znanstveni skup "Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu", objavljuje zbornik radova sa znanstvenog skupa pod nazivom "Jahrbuch - Godišnjak", organizira Međunarodni kazališni festival na njemačkom jeziku koji okuplja mlade iz cijele Europe te čitav niz manjih projekata usmjerenih očuvanju jezika, kulture i tradicije njemačko-austrijske manjine u Hrvatskoj.

Na predavanju je bio prisutan i gospodin Nikola Mak, dopredsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, tijela osnovanog na temelju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (2002.), i bivši nezavisni saborski zastupnik u sazivu 2003.-2008. godina. Gospodin Mak aktivno se uključivao u predavanje i podijelio svoje bogato iskustvo na području zaštita nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

 

Ivana Rešetar Čulo

 

 

 

 

 

 

 

Last changed: 23.05.2018. at 08:55

Back to Overview