Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava

Predavanje o Erasmus razmjeni studenata PSS-a Ljudska prava

Posted by zdravac on 01.03.2016.
Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava >>

 

Dr. sc. Dunja Duić, postdoktorandica je na Katedri za europsko pravo Pravnog fakulteta u Osijeku, a uz to obnaša i dužnost akademskog Erasmus koordinatora za naš Fakultet. U petak, 11. ožujka 2016. godine u 16 h gostovat će na predavanjima u okviru nastave na  Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ljudskih prava kako bi studentima približila informacije o tome što je Erasmus, koje su mogućnosti Erasmusa, a posebno kako aplicirati na natječaj za Erasmus. Naime, Erasmus razmjena omogućena je i poslijediplomskim studentima pa vas sve želimo upoznati s vašim mogućnostima nastavka obrazovanja u inozemstvu i mogućnosti pokrivanja vaših troškova putem Erasmus programa.

Kolegica Duić i sama je u više navrata boravila u inozemstvu:  nakon diplome Pravnog fakulteta u Osijeku, na Sveučilištu u Gentu (Belgija) diplomirala je na poslijediplomskog studiju Advance Master of European and Comparative Law (LL.M.). U okviru Erasmusa, dva puta je boravila na stranim sveučilištima kao gost-predavač u okviru redovite nastave (University of Zaragoza i Johannes Kepler University Linz).

Vjerujemo da će vam predavanje kolegice Duić biti od koristi ne samo da dobijete sve informacije od Erasmus koordinatorice, nego da će vam i njena osobna iskustva s boravcima u inozemstvu biti dragocjena i korisna u prikupljanju informacija da se i sami odvažite na taj korak. Važno je iskoristiti prilike za svakim vidom poslijediplomskog pravnog obrazovanja koje vam se nude! 

Na ovo predavanje pozivamo i poslijediplomce iz prve i druge generacije, budući da su prva predavanja tog tipa na našem Studiju.

 

Last changed: 22.05.2018. at 14:36

Back to Overview