Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava

Raspisan natječaj za upis V. generacije PSS-a

 
  Prijave je moguće poslati i elektronskim putem, skenirane s potpisima i popunjenim obrascima e-mailom na < ivklaric @ pravos.hr >.

 

U subotu, 29. listopada 2022. raspisan je novi natječaj za upis 5. generacije polaznika Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava! Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave. Dopustite par najvažnijih crtica.

Prvi smo i jedini PSS koji obrazuje svoje poslijediplomce o ljudskim pravima u RH!


Po broju ljudskopravaških predmeta na diplomskim i poslijediplomskim studijima, Pravni fakultet Osijek prvi je u državi! Stvorili smo ozbiljnu vertikalu obrazovanja o ljudskim pravima na jednoj instituciji, jednom Sveučilištu i u jednom gradu! Od I. godine Integriranog diplomskog studija prava preko PSS-a i programa cjeloživotnih obrazovanja do Doktorskog studija - Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prvi je u RH po koncentraciji i broju ljudskopravaških predmeta!


Studij traje 1,5 godinu: dva (2) semestra predavanja, seminara i ispita, a posljednji, treći semestar, predviđen je za pisanje specijalističkog završnog rada (60 stranica).

Nastava će biti održavana uživo (Pravni fakultet, Radićeva 13, Osijek), a za polaznike koji imaju opravdane razloge da ne mogu biti nazočni predavanjima na Fakultetu u Osijeku, nastavu ćemo organizirati i hibridno. To znači da će nastavu moći pratiti putem svojih računala ili pametnih telef ona od kuće, s posla ili s bilo koje druge prikladne lokacije.

 

Ovaj je PSS sličan izvanrednom studiju pa su sva predavanja isključivo u poslijepodnevnim satima (iza 16h radnim danom) ili subotom prijepodne, kako bi se prilagodili polaznicima koji rade, bar onima koji imaju radno vrijeme do 16h.

U prvom semestru poslijediplomci slušaju dva (2) obvezna i tri (3) izborna predmeta, a isto toliko predmeta/ispita imaju obvezu polagati i u drugom semestru. Velikim brojem izbornih predmeta, stavljamo u fokus studente i njihove sklonosti, na način da ovaj Studij omogućava poslijediplomcima da sami kreiraju svoj vlastiti program birajući između ponuđenih izbornih predmeta različite teme vezane uz ljudska prava koje najbolje odgovaraju njihovim interesima, potrebama i zahtjevima. Nakon položenih 10 ispita i ispunjavanja drugih obveza, polaznici pišu specijalistički završni rad.

Polaznicima nudimo prisnu, motivirajuću, personaliziranu i pozitivnu atmosferu poslijediplomskog studija u kojoj će studenti moći dobro upoznati svoje visoko referentne profesor(ic)e, koji s iznimnim znanjem, visoko motivirani i s puno dobre volje, žele svoje znanje prenijeti na nove generacije.

Tim okupljenih profesora i predavača, obrazovanih na prestižnim domaćim i stranim visokoobrazovnim fakultetima, sveučilištima i drugim znanstvenim institucijama, jamči visoko-kvalitetno istraživačko i profesionalno usavršavanje polaznika. Također, ugostit ćemo kao gostujuće profesore profesionalce iz prakse koji će svoja dragocjena iskustva s područja rada u zaštiti ljudskih prava podijeliti s našim polaznicima.

Cijena Studija ostaje ista kao i 2012.! Iznosi samo 20.000 kuna za cijeli Studij što nas svrstava u daleko financijski najpovoljnije poslijediplomske studije u državi.  Također, ovaj se iznos može platiti u tri (3) rate prilikom upisa semestara (prvu ratu pri upisu, drugu cca za šest mjeseci, a treću za cca godinu dana od upisa Studija). Primarni cilj i motiv su nam znanje i obrazovanje naših polaznika kao i izvrsni završni radovi naših polaznika!


Kada smo kod novaca, od svibnja 2022. novim kolektivnim ugovorom određen je dodatak na plaću u državnoj upravi i javnim službama od 5% za završen poslijediplomski specijalistički studij. Time se, konačno, na adekvatan način honoriraju oni zaposlenici koji vjeruju u cjeloživotno obrazovanje, koji su stekli napredna znanja i kvalifikaciju, odnosno uz svoj postojeći dodali i novi akademski naziv sveučilišni specijalist/ica za ljudska prava. Za sve vas zaposlene u državnoj upravi i javnim službama ili one koji planiraju biti, uz stjecanje novih znanja, umrežavanja s profesorima i kolegama sa Studija, ovo može biti dodatni motiv i poticaj da upišete naš Studij!

Nazovite nas na 031-224-500 ili pošaljite  mail s upitom na ljudska-pravaATpravos.hr, na raspolaganju smo za odgovore na sva vaša pitanja vezana uz Studij. Upišite se, molimo, na našu mailing listu pa ćete obavijest o Studiju, osim na ovim stranicama, moći dobiti i putem maila https://ljudska-prava.pravos.hr/pages/polazna/postavite-pitanje-o-studiju.php/.

Veselimo se novoj generaciji poslijediplomaca! Podijelite, molim, ovu vijest ukoliko mislite da bi netko od vaših prijatelja, kolega ili članova obitelji imao ambicija i želje steći specijalizirana znanja o ljudskim pravima i upisati naš PSS. Na studiju smo do sada imali i bračne parove, braću i sestre, kolegice i kolege, prijatelje, ali i svjedočili novim prijateljstvima i umrežavanjima naših polaznika međusobno!

Hvala!

 

Tekst natječaja

 

Formiran Zavod za ljudska prava

 

Od 1. listopada 2022. godine na Pravnom fakultetu Osijek osnovan je Zavod za ljudska prava, kao jedan od pet zavoda ustrojenih reformom Pravnog fakulteta Osijek. Prva predstojnica novoformiranog Zavoda je prof. dr. sc. Mira Lulić, redovita profesorica u trajnom zvanju. Smatramo da je uspostava ustrojbene jedinice koja u svom nazivu ima "ljudska prava" važan korak u prepoznavanju našeg Fakulteta kao znanstveno-nastavne institucije na kojoj se ozbiljno i koncentrirano izučavaju ljudska prava. Pravni fakultet Osijek imao bogatu i razgranatu mrežu ljudskopravaški predmeta na Integriranom diplomskom studiju prava, poslijediplomskim specijalističkim i Doktorskom studiju kao i programima cjeloživotnih obrazovanja. Pozicioniranje na tržištu obrazovnih programa u znanstvenom polju prava iznimno je važno za našu instituciju i ovo je važan korak da nastavimo biti prvi u Republici Hrvatskoj po broju i pažljivo složenoj mreži ljudskopravaških predmeta na svim razinama studija.

U sklopu Zavoda već su predloženi novi programi poslijediplomskog i cjeloživotnog obrazovanja koji će biti pokrenuti u 2022./2023. godini.

 

 

Obrane završnih radova

Dana 28. svibnja 2021. održane su čak tri obrane završnih radova na našem Studiju. Svoje završne radove obranile su kolegice Ana Šarić, Suzana Fugaj i Maša Pušić. Kolegica Šarić obranila je rad pod naslovom ''Ljudska prava žena u kontekstu rodno osviještene politike“ (mentorica: izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak), kolegica Fugaj rad pod naslovom ''Mirenje kao prav(ed)ni način zaštite ljudskih prava s naglaskom na suzbijanje diskriminacije'' (mentorica: izv. prof. dr. sc. Anita Blagojević), a kolegica Pušić rad pod naslovom „Nasilje u obitelji s posebnim osvrtom na učestalost i obilježja u Vukovarsko – srijemskoj županiji'' (mentorica: izv. prof. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić). Čestitamo kolegicama i želimo im sve najbolje u daljnjem životu i radu!

O nasilju nad djecom

 

U četvrtak, 20. svibnja 2021. u 17h u našoj virtualnoj Zoom dvorani ugostit ćemo dr. sc. Ivanu Rešetar Čulo, koja će nam održati predavanje o nasilju nad djecom. Djeca su diljem svijeta u različitim okruženjima u kojima borave izložena različitim vrstama i oblicima nasilja. Pod utjecajem društvenih, ekonomskih i političkih odnosa te razvoja informacijsko-telekomunikacijskih tehnologija, uz „tradicionalne“ oblike i vrste nasilja nad djecom, razvijaju se i novi. Nasiljem je djeci ugrožen tjelesni, psihički i seksualni integritet, njihovo dostojanstvo i njihovo pravo na slobodu od nasilja. Stoga nasilje predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja prava djeteta. Radi boljeg razumijevanja kompleksnosti i heterogenosti problema nasilja nad djecom potrebno je komparirati i analizirati konceptualna i operacionalna određenja pojma nasilja nad djecom  i dosadašnjih istraživanja o vrstama, pojavnosti i posljedicama ovoga fenomena. Više o predavanju i dr. sc. Rešetar Čulo  - klikom na link.

 

O ženskim kvotama u parlamentima

 

U četvrtak, 13. svibnja 2021. u 9h bit će održano jednosatno predavanje dr. sc. Sande Pašuld na temu: spolne kvote i parlamentarni izbori. Nastavak je to ciklusa predavanja vanjskih suradnika, a s ovom temom smo na ljudskim pravima, točnije političkim pravima žena.  Predavanje je namijenjeno studentima II. godine u okviru predmeta Međunarodno pravo, ali dobrodošli su, naravno, i drugi studenti Pravnog fakulteta. Ključno je pitanje kako ojačati žene i njihova politička prava, kako povećati zastupljenost žena u Saboru? Je li Hrvatska više ili manje uspješna u političkoj zastupljenosti žena u parlamentima u odnosu prema drugim državama članicama EU-a? Kako se kretao broj žena u Saboru? Što bi trebali učiniti da ojačamo političke potencijale žena i povećamo njihovu zastupljenost u parlamentima?

Predavanje će se održati na platformi Zoom. Dođite, budite aktivni, postavljajte pitanja, umrežavajte se, upijajte nove informacije, stječite nova znanja! Dobrodošli ste!

 

Obrana specijalističkog završnog rada kolegice Starčević

 

Kolegica Danijela Starčević uspješno je 20. srpnja 2020. godine obranila svoj specijaistički završni rad na našem Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ljudska prava pred povjerenstvom: prof. dr. sc.. Mira Lulić, predsjednica, doc. dr. sc. Davor Muhvić, član, i prof. dr. sc. Mario Vinković, mentor i član. Tema njenog završnog rada nosi naslov: Diskriminacija osoba s invaliditetom pri zapošljavanju i radu u Republici Hrvatskoj. Kolegica Starčević radi na radnom mjestu voditeljice Odsjeka za rad, zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju, a njeno poslijediplomsko obrazovanje i diploma važan su dokaz koliko vjeruje u cijeloživotno obrazovanje i koliko je zainteresirana u profesionalnom smislu za problematiku jedne od najranjivijih grupa u društvu. Čestitamo kolegici Starčević i želimo svako dobro u daljnjem životu i radu! 

Više fotografija na linku.

 

Gostavanja kolegice Helge Špadine i kolegice Ivane Radačić

 

Ovaj tjedan imali smo dva gostovanja u okviru našeg serijala HOST A G/h/OST. Prva gošća bila je kolegica doc. dr. sc. Helga Špadina, s Pravnog fakulteta Osijek i naša profesorica na PSS-u Ljudska prava, koja je sa studentima podijelila svoja iskustva rada u međunarodnim organizacijama i to cijelo jedno desetljeće. Studenti su postavljali brojna pitanja, zainteresirani i zaintrigirani da i sami danas-sutra svoju karijeru započnu radom za međunarodne organizacije. Kolegica Špadina dala im je dragocjene informacije kako trebaju već sad graditi svoj životopis, na što da posebno obrate pažnju, u koje segmente svog obrazovanja da posebno ulažu itd. Iako se sad studentima II. godine diploma čini daleko, brzo će doći vrijeme kada će se naći na tržištu rada, kada će trebati biti konkurenti i istaknuti se u odnosu na druge potencijalne kandidate za radna mjesta. Zato u svoj životopis treba početi ulagati od danas. Neke od načina kako biti danas-sutra konkurentan na tržištu rada s nama je podijelila kolegica Špadina. 

 

Druga gošća bile je kolegica dr. sc. Ivana Radačić, znanstvenica s Instituta Ivo Pilar, koja je održala predavanje o pravima žena i izazovima njihove zaštite na međunarodnoj razini i u RH. Iako smo bili vremenski ograničeni, a tema je ogromna, iz pitanja studenata II. godin bilo je jasno da ih ova tema zanima i da su senzibilizirani za ovu problematiku. Profesorica Radačić također predaje na našem PSS-u Ljudska prava, a važno je napomenuti da je studentima bilo zanimjivo čuti i o iskustvima koje je stekla u radu za Ujedinjene narode, točnije u Radnoj skupini o diskriminaciji žena i djevojčica. 

Bile je puno pitanja i za jednu i za drugu gošću i, vjerujemo, da su i naše gošće i naši studenti bili zadovoljni onim što su čuli i naučili.
 

 

HOST A G(h)OST - dvije gošće

 

Ovaj tjedan imat ćemo dvije gošće u okviru serijala HOST A G(h)OST. Prva gošća odlučila je biti tajnovita do utorka u 11h, kada ćete je vidjeti i imati prilike čuti kako funkcioniraju međunarodne organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, koje su prednosti, a koje nedostaci karijere u UN-u, odnosno kako si studenti mogu otvoriti vrata prema međunarodnoj karijeri? Konačno, čut će kakav je bio put naše gošće od diplomiranja na Pravnom fakultetu do danas, od kojih je veći dio svog staža provela radeći u sustavu UN-a. Druga gošća, u četvrtak u 11h dolazi nam kolegica dr. sc. Ivana Radačić. Kolegica Radačić razgovarat će s našim studenticama i pravima i položaju žena danas te predstaviti svoj rad u Radnoj skupini UN-a o diskriminaciji žena i djevojčica kojoj predsjeda. Linkove na Zoom dvorane za oba predavanja možete naći na Merlinu (predmet Međunarodno pravo) ili, molimo, pošaljite mail i poslat ćemo vam link mailom. Veselimo se izlaganjima! Ako imate ambicija i rado bi se uključili u rad neke međunarodne organizacije, sigurni smo da će vam ova predavanja i iskustva biti dragocjena za vaš profesionalni put! 

 

HOST A G(H)OST - Ekipa iz Crvenog križa

 

Naša HOST A G/h/OST serija ide dalje! Dogovorena su i dogovaramo nova virtualna predavanja s kvalitetnim, važnim, uspješnim i zanimljivim osobama, aktivnim na području međunarodnog prava. Nakon Pučke pravobraniteljice, Lore Vidović, u goste nam dolazi, kako sam je nazvala, "Ekipa iz osječkog Crvenog križa". Katedra međunarodnog prava godinama surađuje s kolegicama i kolegama iz osječkog Crvenog križa, uvijek smo od njih puno toga naučili, kako u njihovim prostorima gdje bi nas srdačno dočekali ili kada bi kolege došli na naš Fakultet i bili naši gosti u dvoranama u Radićevoj. Kolege iz Crvenog križa jesu jaka "ekipa", ali toliko dobro surađujemo s njima da ih smatramo i "našom ekipom".  Zato u pozivu i je riječ - ekipa. Unatoč teškim vremenima u kojima djelatnici Crvenog križa imaju vrlo ozbiljne, zahtjevne i stresne obveze, našli su dobre volje i odazvali se na naš poziv da nam budu virtualni gosti. Uspjeli su izdvojiti dio svog dragocjenog vremena da upoznaju i informiraju naše studente o svojim aktivnostima, posebno u doba korone, i na tome im iskreno zahvaljujemo.

Datum i sat su dogovovoreni: utorak, 12. svibnja 2020. u 11h, a mjesto je uobičajeno - naša Zoom dvorana. Ukoliko želite doći, javite nam se poslat ćemo vam link!

Više o predavanju na linku ovdje...

 

 

Serijal HOST A G(h)OST

 

Novi serijal HOST A G(h)OST je serija virtualnih predavanja u okviru kojih ćemo ugostiti pametne, vrijedne, uspješne i važne osobe ili grupe osoba koji su aktivni i bave se međunorodnopravnim temama. Serijal je osmišljen prvenstveno za studente koji uče i zanima ih međunarodno pravo. Odakle naziv? Naslov nam je pomogla osmisliti prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić s Ekonomskog fakulteta, naša profesorica na PSS-u. Zgodna igra riječi, kombinacija hrvatskog i engleskog jezika. "Gosta" ćemo ugostiti u našoj online-dvorani, a kako smo svi u virtualnom svijetu, na neki smo način i "ghosts" u odnosu na stvarni svijet i naše dvorane u Radićevoj.

Serijal je zamišljen za naše studente II. godine Integriranog studija, studente na Modulu međunarodnog prava, ali i naše poslijediplomce s PSS-a Ljudska prava i doktorande koje mentoriramo iz međunarodnog prava. Velik je interes i drugih studenata Pravnog fakulteta Osijek. Na prvom su predavanju bili i studenti Socijalnog rada, Stručnog studija i Javne uprave našeg Fakulteta, što nam je posebno drago. I oni su dobrodošli na naša predavanja. Konačno, na predavanja zovemo i naše profesore, tako da je raspon pitanja i tema - širok. Pitanja možete postaviti na kraju izlaganja usmeno, da se uključite u razgovor ili pisanim putem - slanjem poruke na Chat. Poruke možete slati da svi vide ili da vidi samo jedna osoba (pr. moderator). Jedini je uvjet da svi morate imati uključene kamere da vas vidimo. Pokušavamo maksimalno stvoriti što sličniju atmosferu stvarnom svijetu. Linkovi na Zoom dvoranu su na Merlinu. Možete ih zatražiti i mailom ako ne koristite Merlin. 

Ukoliko imate i sami prijedloga, pošaljite nam mail ili poruku na Merlinu, rado ćemo organizirati i ugostiti kolegice i kolege koje se bave temama iz ljudskih prava, a koje bi kao postdiplomci rado čuli. Razmislite i predložite! U virtualnom svijetu granice su puno slabije nego u realnom, iskoristimo to, pridružite nam se u kreiranju ovog serijala! 

 

 

 

HOST A G(h)OST - Lora Vidović

 

Za naše studente II. godine Pravnog fakulteta Osijek organizirali smo virtualno predavanje pučke Pravobraniteljice Lore Vidović u utorak, 5. svibnja 2020. u 12h na Zoom-u. S kolegicom VIdović godinama kvalitetno i intenzivno surađujemo na različite načine. A sada je, u ovo doba korone, došlo vrijeme i da se nalazimo u virtualnoj dvorani, a ne u dvoranama u Radićevoj. Kolegica Vidović upoznat će studente II. godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta Međunarodno pravo s radom Ureda, zatim ćemo porazgovarati o nedavno objavljenim najnovijim Izvješćem Pučke pravobraniteljice za 2019. godinu i čuti detalje vezane uz kršenja ljudskih prava u RH. Imat ćemo prilike čuti na što se građani RH najviše pritužuju, koje su skupine ljudi najugroženije, koliko je puta prijavljena diskriminacija i na kojim područjima najčešće, kakva je (sudska) zaštita od diskriminacije, koja je razina kršenja prava u radnom pravu i pri zapošljavanju, u kojoj se mjeri krše prava starijih osoba, koja je razina slobode govora u RH i druge aktualne ljudskopravaške teme u RH. Konačno, od Pučke pravobraniteljice imat ćemo prilike čuti i kakva je situacija u pogledu (kršenja) ljudskih prava od početka pandemije korona virusa do danas u RH.

Pozivamo i vas, naše poslijediplomce, da nam se pridružite. Jedino što trebate imati je Zoom account da vidimo vaše ime i prezime te uključenu kameru (na mobitelu ili na kompjutoru/laptopu). Pitanja ćete moći postavljati usmeno ili pisano, porukom na Zoomu. 

Više o predavanju i komentarima studenata na ovom linku!

 

 

 

Studijsko putovanje u Beč IV. generacije PSS-ovaca!

 

U organizaciji i o trošku PSS Ljudska prava, naši su poslijediplomci iz 4. generancije, kao i profesori na Studiju, po prvi put bili počašćeni trodnevnim putem u Beču samo nekoliko dana prije Međunarodnog dana ljudskih prava proglašenim od strane Opće skupštine UN-a. Na putu su nam se pridružile i četiri studentice Integriranog studija, s 3. i 5. godine (Međunarodnopravnog modula). Nadamo se da će to biti tradicija za buduće generacije naših poslijediplomaca i studenata. Zaslužili su ovakvu nagradu isto kao i njihovi vrijedni i angažirani profesori na Studiju.

Za prvo studijsko putovanje odlučili smo se za Beč iz više razloga. Beč je prozvan "gradom ljudskih prava", u Beču je prije nešto više od četvrt stoljeća održana povijesna Svjetska konferencija o ljudskim pravima, a u Beču smo imali prilike posjetiti niz UN-ovih organizacija i tijela te (povijesnih) muzeja koji nam pružaju uvid u bogatu povijest, kulturu, umjetnost i arhitekturu Beča i Austrije (pr. Muzej mira, Židovski muzej Beča itd.). Posebno nam je bilo važno da naši studenti osjete multikulturalnost Beča, u takvoj sredini možemo puno toga naučiti o integraciji i poštovanju različitosti te važnosti zaštite ljudskih prava. No, najvažnije je da smo se s našim studentima dodatno povezali, dodatno ih motivirali za završetak Studija te dali ideje za završne specijalističke radove. Mi, profesori, dogovorili smo međusobno nove razine suradnje, predložili nove predmete i predavanja te proširili krug profesora i mentora na Studiju. Također smo dogovorili osvježavanje studijskog Programa i pažljivo unapređivanje kvalitete Studija u skladu s visokim standardima koje smo pred nas postavili.

Hvala svima koji su ovaj put učinili ovako uspješnim, prekrasnim i nezaboravnim, veselimo se daljnjoj suradnji.

(Više o samom putu na linku.)

 

 

Sve boje dječjih prava za vrtićarce

 

Na Pravni fakultet došla nam je u okviru Festivala znanosti 2019. i 18 djevojčica i dječaka uzrasta od tri do šest godina iz vrtića Stribora s njihovim tetama Bernardom Tomas i Irenom Đurek Kujundžić. Prof. dr. sc. Mira Lulić i doc. dr. sc. Tijana Borovac s djecom su porazgovarale o važnosti učenja i čitanja knjigica u najranijoj dobi, o tome koja prava imaju i tako mala djeca kao što su oni sami te kojih se pravila ponašanja moraju pridržavati i zašto je to važno. Promoviranje i učenje o ljudskim pravima treba početi od naranijih dana. Više...

 

 

Festival znanosti 2019. - Sve boje dječjih prava za 3. razrede
 
  U okviru Festivala znanosti 2019. prof. dr. sc. Mira Lulić sa svojim suradnicima doc. dr. sc. Davorom Muhvićem i doc. dr. sc. Tijanom Borovac (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti) održala je na Pravnom fakultetu Osijek radionicu za učenike trećih razreda O.Š. Franje Krežme iz Osijeka pod naslovom "Sve boje dječjih prava". Profesorica se djeci obraćala kao malim studentima i studenticama  i ostala oduševljena koliko su današnji devetogodišnjaci informirani o pravima djece, ali i svjesni svojih obveza i odgovornosti. Uz velike komplimente djeci, pohvalila je učiteljice Filaković i Kamenar te roditelje djece koji su tako dobro naučili djecu o njihovim pravima. Time su im dali zdrav temelj da danas-sutra kao odrasli ljudi budu kompetentni zaštititi svoja prava i dostojanstvo. Više...

 

Predavanja iz predmeta Ljudska prava i globalizacija

 

Obavještavamo polaznike IV. generacije Studija da će se 26. i 27. travnja 2019. održati predavanja iz obvezatnog predmeta II. semestra "Ljudska prava i globalizacija" nositelja izv. prof. dr. sc. Rajka Odobaše. Predavanje u petak počinje u 16 sati, a predavanje u subotu u 9 sati. Predavanja će se održati u jednoj od dvorana u Radićevoj 17.

 

Posjet Uredu pučke pravobraniteljice i Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

 

Dana 6. prosinca 2018. zainteresirani studenti Pravnog fakulteta Osijek, uključujući i polaznike našeg Studija su u organizaciji Katedre međunarodnog prava posjetili Ured pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske u Zagrebu i Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske u Zagrebu. Za više informacija i fotografije kliknite ovdje.

 

Predavanje zamjenice pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

 

Dana 28. studenog 2018. u prostorijama Pravnog fakulteta Osijek (dvorana 2/13) predavanje je održala Mira Pekeč Knežević, zamjenica Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Republike Hrvatske. Predavanje je održano u organizaciji Katedre međunarodnog prava, a predavanju su nazočili i polaznici Studija. Za više informacija i fotografije kliknite ovdje.

 

Predavanje iz predmeta Ekonomska, socijalna i kulturna prava

 

Obavještavamo polaznike IV. generacije Studija da će se predavanja iz obveznog predmeta II. semestra "Ekonomska, socijalna i kulturna prava" nositelja prof. dr. sc. Mire Lulić, prof. dr. sc. Marija Vinkovića i izv. prof. dr. sc. Ivane Tucak održati prema sljedećem rasporedu: 1. veljače 2019. (petak) 16-20 sati, 2. veljače 2019. (subota) 9-13 sati i 8. veljače 2019. (petak) 16-20 sati.

 

Poziv na Okrugli stol „Bez slobode, ali ne i ljudskih prava – važnost suradnje u zaštiti osoba lišenih slobode“

 

Sa zadovoljstvom pozivamo polaznike Studija koji su u mogućnosti doći na obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava (10. prosinca) na Pravnom fakultetu Osijek, u srijedu, 12. prosinca 2018., od 9.30 do 11:30 sati u sklopu kojega će se održati okrugli stol „Bez slobode, ali ne i ljudskih prava – važnost suradnje u zaštiti osoba lišenih slobode“. Za više informacija kliknite naslov članka.

 

Upisi u II. semestar i predavanja iz predmeta Žene, rod/spol i ljudska prava

 

Obavještavamo polaznike Studija 4. generacije da će se upisi u II. semestar Studija održati u tjednu od 26. do 30. studenog 2018. u studentskoj referadi. Također, veliko nam je zadovoljstvo najaviti održavanje prvih predavanja u II. semestru i to iz izbornog predmeta Žene, rod/spol i ljudska prava u petak, 30. studenog i subotu, 1. prosinca 2018. Za detaljnije informacije kliknite naslov članka.

 

Poziv na otvaranje ureda Pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Osijeku

 

Pozivamo polaznike Studija na otvaranje i predstavljanje prvog Područnog ureda institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom za područje Slavonije, Baranje i Srijema koje će se održati u ponedjeljak, 5. studenog 2018. godine u 11 sati u hotelu Osijek, dvorana Javor, Šamačka 4, Osijek. Ako ste zainteresirani za dolazak molimo da se javite na adresu ljudska-prava(at)pravos(.)hr.

 

Poziv na tribinu "Odredište EU: Budućnost mladih u Hrvatskoj"

 

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo poziva nas da zajedno s našim studentima sudjelujemo na tribini Odredište EU: Budućnost mladih u Hrvatskoj, koja će se održati u Osijeku, u petak, 26. listopada 2018. godine, na Doktorskoj školi Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3 s početkom u 11 sati. Za više informacija kliknite ovdje. Ako želite sudjelovati molimo vas da nam se javite što je prije moguće, najkasnije do 24. listopada 2018.

 

Posjet Gradskom društvu Crvenog križa Osijek

 

Pozivamo sve poslijediplomce u četvrtoj i ranijim generacijama PSS-a Ljudska prava da nam se pridruže u četvrtak, 18. listopada u 10h kada je organiziran odlazak na predavanja u Gradskom društvu Crvenog križa Osijek (https://www.crvenikrizosijek.hr/), Šetalište Petra Preradovića 6. Poslijediplomce ćemo čekati ispred zgrade u Radićevoj 13, 10-ak minuta prije početka predavanja pa se možemo zajedno prošetati do zgrade. Ili se u 10h možemo naći u samim prostorijama Crvenog križa. Poslijediplomci će imati prilike saznati niz informacija o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i njihovom djelovanju u RH i svijetu. Molimo Vas da nam mailom potvrdite svoj dolazak.

 

Najava predavanja iz izbornih predmeta I. semestra

 

Obavještavamo polaznike 4. generacije Studija da će se u rujnu održati predavanja iz preostala dva izborna predmeta u sklopu I. semestra Studija: Problem siromaštva i ljudska prava te Genocid. Predavanja iz predmeta Problem siromaštva i ljudska prava održat će se 21. i 22. rujna 2018., dok će se predavanja iz predmeta Genocid održati 28. i 29. rujna 2018. Predavanja petkom održavaju se od 16 do 20 sati, a subotom od 9 do 13 sati. 

 

Obrana kolegice Suzane Šop

 

U ponedjeljak, 2. srpnja 2018. kolegica Suzana Šop uspješno je obranila završni rad pod naslovom "Najbolji interes djeteta u postupcima nezakonitog odvođenja ili zadržavanja djeteta". Za fotografije s obrane kliknite na naslov članka. Čestitke kolegici!

 

 

Poziv na predavanje pučke pravobraniteljice RH Lore Vidović

 

Pozivamo polaznike Studija na predavanje pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske Lore Vidović koje će se održati u utorak, 10. travnja 2018. s početkom u 9 sati na Pravnom fakultetu Osijek (dvorana 1/13). Radujemo se vašem dolasku!

 

 

 

Predavanja iz predmeta Prava djece

 

Obavještavamo polaznike Studija da će se u travnju održati predavanja iz izbornog predmeta Prava djece i to prema sljedećem rasporedu: 13. travnja (petak) 16-20h - izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar, 14. travnja (subota) 9-13h - izv. prof. dr. sc. Mirela Župan, i 27. travnja (petak) - 16-20h - prof. dr. sc. Mario Vinković. Predavanja će se održati u vijećnici Pravnog fakulteta Osijek.

 

Predavanja o metodolgioji i tehnici pisanja akademskih radova

 

Pozivamo sve polaznike Studija na predavanja o metodologiji i tehnici pisanja akademskih radova koja će se održati u vijećnici našega Fakulteta u petak, 9. ožujka 2018. od 16 do 20 sati i u subotu, 10. ožujka 2018. od 9 do 13 sati. Predavanja će držati voditeljica Studija prof. dr. sc. Mira Lulić. Molimo vas samo da se javite na dmuhvic(at)pravos(.)hr ukoliko planirate doći na predavanja.

 

Poziv na gostujuće predavanje

 

Pozivamo polaznike svih generacija Studija na gostujuće predavanje u organizaciji Doktorskog studija prava i Jean Monnet katedre za prekogranično kretanje djeteta u EU Pravnog fakulteta Osijek pod naslovom "Universal values in Hungarian society and law - family law reflections", koje će održati profesorica Szeibert Orsolya sa središnjega pravnog fakulteta u Mađarskoj - ELTE Budimpešta. Predavanje će se održati u vijećnici Pravnog fakulteta Osijek u srijedu, 14. ožujka 2018., 17-18,30h. Sudionicima će naknadno biti izdane potvrde o sudjelovanju. Za životopis predavačice kliknite na naslov članka.

 

Raspored predavanja za siječanj/veljaču 2018.

 

Obavještavamo polaznike IV. generacije Studija o objavljenim terminima predavanja za obvezatne predmete I. semestra Studija koja će se održati u siječnju i veljači 2018. godine. Za termine predavanja kliknite na naslov članka.

 

Upisana IV. generacija polaznika Studija!

 

U subotu, 16. prosinca 2017. godine svečanim otvaranjem započeli smo s radom s IV. generacijom polaznika Studija. Za više informacija, kao i za fotografije s otvaranja Studija možete kliknuti naslov članka.

 

Obrana kolege Nevena Čule

 

U petak, 20. listopada 2017. kolega Neven Čulo uspješno je obranio specijalistički završni rad pod naslovom "Pravo na privatnost i njegova ograničenja u kontekstu ugrožavanja nacionalne sigurnosti: uloga sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske". Za više informacija klikni naslov članka.

 

 

RASPISAN NATJEČAJ ZA UPIS 4. GENERACIJE POLAZNIKA STUDIJA

 

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je u subotu, 11. studenog 2017. godine u Glasu Slavonije objavljen natječaj za upis nove, 4. generacije polaznika Poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Ljudska prava Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Za više informacija i tekst natječaja kliknite naslov članka.

 

Kolegij "Pristup pravosuđu za djecu" Jean Monnet katedre za prekogranično kretanje djeteta u EU

 

Obavještavamo sve polaznike Studija o otvorenim prijavama za pohađanje kolegija "Pristup pravosuđu za djecu" u organizaciji Jean Monnet katedre za prekogranično kretanje djeteta u EU Pravnog fakulteta Osijek. Kolegij „Pristup pravosuđu za djecu“ namijenjen je studenima poslijediplomskih/specijalističkih studija prava i održava se u okviru Jean Monnet Katedre za prekogranično kretanje djeteta u EU koja se financira iz sredstava EU te je njegovo pohađanje besplatno za sve polaznike. Više informacija možete pronaći ovdje.

 

Raspored predavanja u II. semestru

 

Polaznici III. generacije Studija će u II. semestru tijekom siječnja 2017. imati priliku slušati predavanja iz obvezatnih predmeta Ekonomska, socijalna i kulturna prava te Ljudska prava i globalizacija. Predavanja iz predmeta Ekonomska, socijalna i kulturna prava održat će se 12., 13. i 14. siječnja 2017., a iz predmeta Ljudska prava i globalizacija 26., 27. i 28. siječnja 2017. Četvrtkom i petkom nastava se održava od 16 sati, a subotom od 9 sati. Nositelji izbornih predmeta II. semestra dostupni su za konzultacije.

 

Novi raspored predavanja za lipanj 2016.

 

Zbog neplanirane odgode predavanja iz izbornog predmeta Genocid u svibnju, morali smo malo izmijeniti i dopuniti ranije objavljeni raspored predavanja za lipanj 2016. Za raspored kliknite naslov članka.

 

Raspored predavanja za svibanj/lipanj 2016.

 

Nakon odslušanih predavanja iz obveznih predmeta I. semestra, polaznici 3. generacije Studija će u svibnju i lipnju 2016. imati priliku slušati predavanja iz tri izborna predmeta: Prava djece, Genocid i Problem siromaštva i ljudska prava. Za termine predavanja kliknite na naslov članka.

 

Predavanje/radionica o osnovama akademskog pisanja i pretraživanju literature i pravnih izvora

 

Obavještavamo polaznike III. generacije Studija da će se u petak, 15. travnja 2016. od 16 sati održati predavanje/radionica o osnovama akademskog pisanja i o pretraživanju literature i pravnih izvora s posebnim naglaskom na baze podataka. Predavanje/radionicu držat će dr. sc. Davor Muhvić u jednoj od dvorana u Radićevoj 17.

 

PROMJENA TERMINA predavanja o ERASMUS razmjeni studenata PSS-a Ljudska prava

 

Obavještavamo polaznike Studija sve tri generacije da je promijenjen termin predavanja Erasmus koordinatorice za naš Fakultet dr. sc. Dunje Duić o razmjeni studenata poslijediplomskih studija. Umjesto 11. ožujka 2016. (petak) u 16 sati, predavanje će se održati 12. ožujka 2016. (subota) u 9 sati. Nakon predavanja kolegice Duić, III. generacija polaznika nastavlja s predavanjem doc. dr. sc. Ivane Tucak iz predmeta "Opća zaštita ljudskih prava".

 

Predavanje o Erasmus razmjeni studenata PSS-a Ljudska prava

 

Dr. sc. Dunja Duić, postdoktorandica je na Katedri za europsko pravo Pravnog fakulteta u Osijeku, a uz to obnaša i dužnost akademskog Erasmus koordinatora za naš Fakultet. U petak, 11. ožujka 2016. godine u 16 h gostovat će na predavanjima u okviru nastave na  Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ljudskih prava kako bi studentima približila informacije o tome što je Erasmus, koje su mogućnosti Erasmusa, a posebno kako aplicirati na natječaj za Erasmus. Naime, Erasmus razmjena omogućena je i poslijediplomskim studentima pa vas sve želimo upoznati s vašim mogućnostima nastavka obrazovanja u inozemstvu i mogućnosti pokrivanja vaših troškova putem Erasmus programa.

Vjerujemo da će vam predavanje kolegice Duić biti od koristi ne samo da dobijete sve informacije od Erasmus koordinatorice, nego da će vam i njena osobna iskustva s boravcima u inozemstvu biti dragocjena i korisna u prikupljanju informacija da se i sami odvažite na taj korak. Važno je iskoristiti prilike za svakim vidom kvalitetnog poslijediplomskog pravnog obrazovanja koje vam se nude! 

Na ovo predavanje pozivamo i poslijediplomce iz prve i druge generacije, budući da ranije nismo imali prilike nuditi Erasmus razmjenu poslijediplomcima na našem Studiju. Detaljnije...

 

 

Raspored predavanja za ožujak 2016.

 

Nakon odslušanog obveznog predmeta "Zaštita ljudskih prava u RH", polaznici 3. generacije Studija će u sklopu I. semestra u ožujku 2016. imati priliku slušati predavanja iz obveznog predmeta "Opća zaštita ljudskih prava". Termini predavanja su slijedeći: 11. ožujka (petak) od 16 do 20 sati i 12. ožujka (subota) od 9 do 13 sati (doc. dr. sc. Ivana Tucak), te 18. ožujka (petak) od 16 do 20 sati i 19. ožujka (subota) od 9 do 13 sati (prof. dr. sc. Mira Lulić).

 

III. Svečano otvaranje PSS-a Ljudska prava

 

U petak, 5. veljače 2016. godine, svečanim otvaranjem započeli smo s radom s trećom generacijom studenata Poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Ljudska prava Pravnog fakulteta Osijek. Nakon 30 upisanih poslijediplomaca u prvoj generaciji u siječnju 2012. godine, u vremenu kraćem od godinu dana, raspisali smo natječaj i upisali novih šesnaest  (16) polaznika u drugoj generaciji. Ove godine upisali smo novih četrnaest (14) poslijediplomaca različitih zanimanja, što nam je iznimno drago. Na samom početku svečanog otvaranja, govor je održao prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u  Osijeku. Nakon toga, nazočne je u ime Pravnog fakulteta Osijek pozdravila doc. dr. sc. Nikol Žiha, prodekanica za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta Osijek. Svečano otvaranje vodila je prof. dr. sc. Mira Lulić, voditeljica PSS-a Ljudska prava. Bili su prisutni profesori s Pravnog fakulteta, prof. dr. sc. Rajko Odobaša i doc. dr. sc. Josip Berdica, i Ekonomskog fakulteta, prof. dr. sc. Marcel Meler, u Osijeku, inače i profesori na Studiju, čime su uveličali ovaj nama važan događaj! Na otvaranju je vladala pozitivna radna atmosfera i bilo je očito da su i profesori i postdiplomci spremni za novi početak.

Hvala svima koji su prepoznali važnost ovog Poslijediplomskog studija za osobni razvoj i profesionalno napredovanje, ali i važnost za naš Fakultet i Sveučilište.

Fotografije s otvaranja pogledajte ovdje...

 

Raspored predavanja za veljaču 2016.

 

U veljači 2016. polaznici 3. generacije Studija imat će priliku slušati predavanja iz obveznog predmeta I. semestra "Zaštita ljudskih prava u Republici Hrvatskoj". Termini predavanja su slijedeći: 12. veljače (petak) od 17 sati, 13. veljače (subota) od 9 sati, 19. veljače (petak) od 17 sati i 20. veljače (subota) od 9 sati.

 

Obrana kolegice Mile Marinković

 

U četvrtak, 28. siječnja 2016. godine, kolegica Mila Marinković uspješno je obranila specijalistički završni rad "Pravni okvir zaštite od diskriminacije na osnovi etničkog i/ili nacionalnog podrijetla u Europi s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku". Obrana kolegice Marinković posebna je po tome što su se po prvi put na Pravnom fakultetu Osijek koristile suvremene tehnologije pa je jedna od članica Povjerenstva, ujedno i mentorica, doc. dr. sc. Nives Mazur Kumrić, bila na online vezi putem Skypea iz Liegea (Belgija). 

 

 

 

NATJEČAJ ZA UPIS III. GENERACIJE POLAZNIKA

 

U subotu, 19. prosinca 2015. u Glasu Slavonije raspisan je natječaj za upis III. generacije polaznika na Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Ljudska prava. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Tekst natječaja možete vidjeti i na ovim stranicama klikom na naslov članka. Ovdje, također, možete preuzeti i potrebne obrasce.

 

Najava natječaja za upis III. generacije polaznika

 

U drugoj polovici prosinca 2015. godine planiramo objaviti natječaj za upis treće generacije polaznika Poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Ljudska prava Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Natječaj će biti objavljen u Glasu Slavonije i na ovim web-stranicama, a bit će otvoren 30 dana od objave. Točan dan objave također će biti objavljen na ovim stranicama. Više o uvjetima upisa...

 

 

 

 

Rokovi završetka PSS-a Ljudska prava za I. i II. generaciju

 

Podsjećamo poslijediplomce i poslijediplomke I. i II. generacije polaznika Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava o rokovima za završetak Studija u trajanju od pet godina. Budući da je prva generacija polaznika Studij upisala u siječnju 2012., rok za završetak Studija za njih ističe u siječnju 2017. Druga generacija polaznika Studij je upisala u siječnju 2013. pa je njihov rok za završetak Studija ističe u siječnju 2018. Više...

 

Obranjen specijalistički rad kolegice Marije Grgić

 

Danas je kolegica Marija Grgić uspješno obranila svoj specijalistički rad pod naslovom "Pravo djeteta na spolno obrazovanje u hrvatskim školama". Pristupnica polazi od hipoteze da je pravo na (spolno) obrazovanje temeljno ljudsko pravo, koje mu je garantirano Ustavom, zakonima i nizom međunarodnih ugovora kojih je RH stranka. Tema je aktualna, važna, ali i kontroverzna, jer je društvo duboko podijeljeno vezano uz ovu vrlo osjetljivu temu. Kolegica Grgić je, stoga, pažljivo analizirala argumente za i protiv uvođenja spolnog odgoja u škole, ali i praksu niza drugih država po ovom pitanju, primjenom komparativne metode.

Međunarodni tečaj u Madridu

 

Obavještavamo polaznike Studija o tečaju pod nazivom Rapid Expert Assistance and Cooperation for Conflict Prevention Operations, Crisis Management and Post-Conflict Rehabilitation (REACT) - XX Edition koji će se održati u Madridu u svibnju 2015. Svrha tečaja je osposobiti polaznike za sudjelovanje u međunarodnim misijama Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE), Ujedinjenih naroda, Europske unije i drugih međunarodnih organizacija. Rok za prijavu je 14. ožujka 2015., a dostupne su i stipendije koje djelomično pokrivaju troškove. Više informacija dostupno je na http://www.humandimension.net/index.php?servicio=24&clic=servicio&idio=en.

 

Otvaranje Područnog ureda u Osijeku

 

U srijedu, 26. studenog 2014. godine, otvoren je Područni ured Pučkog pravobranitelja u Osijeku, na adresu Ulica Republike 19. Nakon Rijeke, drugi je to po redu Područni ured u RH. Otvaranje ovog Ureda izazvalo je velik interes medija, a na otvaranju prigodne su govore održali pučka pravobraniteljica mr. sc. Lora Vidović, župan dr. sc. Vladimir Šišljagić, gradonačelnik Ivan Vrkić i izv. prof. dr. sc. Mira Lulić. Dan poslije mr. sc. Lora Vidović održala je predavanje u Rektoratu. Više...

 

 

Predavanje Pučke pravobraniteljice

 

 U sklopu posjeta Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pučka pravobraniteljica mr. sc. Lora Vidović održat će u četvrtak, 27. studenoga 2014. godine u 11h predavanje u zgradi Rektorata u Tvrđi (Aula, I. kat). Pozivamo sve naše kolegice i kolege, studente i poslijediplomce da dođu i poslušaju aktualno predavanje o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Pravobraniteljica Vidović osvrnut će se i na otvaranje Područnog ureda pučkog pravobranitelja u Osijeku, drugog takvog Ureda u Republici Hrvatskoj, koje je planirano za dan ranije, 26. studenog, a što je važan događaj i za grad i za Županiju.

 
Obrana specijalističkog rada kolegice Ivonne Tomić Mandić

 

Dana 14. studenog 2014.  (petak) u 13.00 sati, u vijećnici Pravnog fakulteta u Osijeku, održat će se obrana specijalističkog rada polaznice Poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Ljudska prava Ivonne Tomić Mandić pod naslovom „Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj“. Obrana je otvorena za javnost te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže.

 

Obrana specijalističrada kolegice Milice Mutić

 

Dana 11. studenog 2014.  (utorak) u 13.30 sati, u vijećnici Pravnog fakulteta u Osijeku, održat će se obrana specijalističkog rada polaznice Poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Ljudska prava Milice Mutić pod naslovom „Domorodački narodi SAD-a s posebnim osvrtom na indijansko pleme Sioux“. Obrana je otvorena za javnost te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže.

 

Obrana rada kolege Saše Užarevića

 

Dana 16. lipnja 2014. u 11.30 sati, u vijećnici Pravnog fakulteta u Osijeku održat će se obrana završnog rada polaznika Poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Ljudska prava Saše Užarevića pod naslovom „Zaštita prava djece s intelektualnim teškoćama“. Obrana je otvorena za javnost te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže.

 

Najava obrane specijalističkog rada

 

U ponedjeljak, 23. prosinca 2013. godine bit će održana treća po redu obrana specijalističkog završnog rada kolegice Ivane Rešetar Čulo, dipl. iur., polaznice Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava Pravnog fakulteta Osijek. Obrana će biti održana u 9h u Vijećnici Pravnog fakulteta i otvorena je za javnost. Tema rada je "Prava starijih osoba u međunarodnom pravu s posebnim osvrtom na položaj starijih osoba u Republici Hrvatskoj". Žao nam je da nismo na vrijeme uputili poziv i za obranu našeg kolege Josipa Mandića s temom "Zaštita ljudskih prava pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske", a posebno što smo obranu propustom zaboravili fotografirati! Trudit ćemo se da ne bude više ovakvih propusta.

 

Voditeljica Studija prof. dr.sc. Mira Lulić imenovana u Savjet za ljudska prava pučkog pravobranitelja

 

Iznimna čast i priznanje iskazani su našem Studiju imenovanjem njegove voditeljice prof. dr. sc. Mire Lulić u Savjet za ljudska prava pučkog pravobranitelja. Profesorica Lulić imenovana je u osmeročlani Savjet u svojstvu predstavnika znanstvene zajednice. U Savjet su izabrana po 2 predstavnika: civilnog društva, znanstvene zajednice, medija i nacionalnih manjina. Radi se o prvom sazivu ovog tijela. Podsjećamo da smo pučku pravobraniteljicu Loru Vidović imali zadovoljstvo ugostiti u studenom 2012., tada u svojstvu predstojnice UNICEF-ovog Ureda za Republiku Hrvatsku. Opširnije informacije o Savjetu za ljudska prava mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama pučkog pravobranitelja.

 

II. generacija polaznika: upisi u II. semestar

 

Obavještavamo II. generaciju polaznika Studija da će se upisi u II. semestar Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava održati od 14. do 25. listopada 2013. godine. Za detalje kliknite na naslov članka.

 

Prva obrana specijalističkog rada

 

Kolegica Suzana Đebro, mag. oec., prva je sveučilišna specijalistica za ljudska prava u Republici Hrvatskoj. Danas je na Pravnom fakultetu Osijek uspješno obranila specijalistički završni rad pred tročlanim Povjerenstvom: prof. dr. sc. Mira Lulić (predsjednica Povjerenstva), prof. dr. sc. Mario Vinković (mentor i član) i prof. dr. sc. Nihada Mujić (članica). Tema njenog rada je Izloženost profesora/nastavnika učeničkom mobbingu u osnovnim i srednjim školama Virovitičko-podravske županije. Više o samom radu i obrani dalje u vijesti...

 

Najava prve obrane specijalističkog rada

 

U četvrtak, 11. srpnja 2013. godine u 10h u Vijećnici Pravnog fakulteta u Osijeku bit će održana obrana prvog specijalističkog završnog rada na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ljudska prava. Polaznica PSS-a, kolegica Suzana Đebro, obranit će rad pod nazivom Izloženost profesora/nastavnika učeničkom mobbingu u osnovnim i srednjim školama Virovitičko-podravske županije. Članovi Povjerenstva za obranu rada su: prof. dr. sc. M. Lulić (predsjednica), prof. dr. sc. Nihada Mujić (članica) i prof. dr. sc. Mario Vinković (mentor i član). Obrana je otvorena za javnost. Pozivamo sve zainteresirane kolegice i kolege da budu nazočni obrani ovoga rada.

 

Ispit iz predmeta "Mediji i ljudska prava"

 

Obavještavamo polaznike Studija da će prof. dr. sc. Najil Kurtić, nositelj kolegija "Mediji i ljudska prava", dana 12. srpnja 2013. u vremenu između 14 i 16 sati, u profesorskoj čitaonici u knjižnici Fakulteta (Radićeva 13), održati usmeni dio ispita iz navedenog predmeta. Polaznici koji još nisu ispunili svoju pristupnu obvezu, a zainteresirani su za izlazak na ispit 12. 7., navedenu obvezu mogu ispuniti zaključno s 11. 7. 2013. Polaznici mogu iskoristiti ovu prigodu i za konzultacije s profesorom ako su zainteresirani za izradu završnog rada iz ovog područja.

 

Održano gostujuće predavanje mr. sc. Renate Trischler

 

U subotu, 16. ožujka 2013. godine u Vijećnici Pravnog fakulteta u Osijeku predavanje na temu Nacionalne manjine i zaštita manjinskih prava u Republici Hrvatskoj održala je mr. sc. Renata Trischler, izvršna direktorica Njemačke zajednice – Zemaljske udruge Podunavskih Švaba u Hrvatskoj. U svom se predavanju mr. sc. Trischler osvrnula na pitanje definiranja pojma manjina, međunarodne dokumente s područja zaštite manjinskih prava, zakonodavni i institucionalni okvir za zaštitu prava manjina u Republici Hrvatskoj, kao i perspektive manjinskog pitanja u odnosu na pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji. Više o predavanju, kao i fotografije s predavanja, možete pogledati u vijesti.
 

Predavanje Pravobraniteljice Anke Slonjšak

 

U subotu, 19. siječnja 2013. godine velika nam je čast bila na Pravnom fakultetu u Osijeku ugostiti Pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom, kolegicu Anku Slonjšak, te njezinu zamjenicu gđu Miru Pekeč-Knežević. Prisutni polaznici Studija su na zanimljivom predavanju iznimno važne tematike za naše društvo mogli iz prve ruke čuti sve informacije o osnutku, ustrojstvu, ulozi i ovlastima Ureda Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, koji djeluje od 2008. godine. Istaknuta je i izuzetna važnost još uvijek nove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (2007.). Fotografije s predavanja su u prilogu vijesti...

 

Svečani početak druge generacije PSS-a Ljudska prava

 

U subotu, 12. siječnja 2013. godine, svečanim otvaranjem započeli smo s radom s drugom generacijom polaznika Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava Pravnog fakulteta Osijek. Nakon 30 upisanih poslijediplomaca u prvoj generaciji u siječnju 2012. godine, u vremenu kraćem od godinu dana, raspisali smo natječaj i upisali novih petnaest polaznika. Na svečanom otvaranju bili su prisutni profesori s Pravnog fakulteta Osijek i većina upisanih polaznika druge generacije Studija. Više informacija u samoj vijesti, uključujući i fotografije s otvaranja.

 

Obavijest o upisima II. generacije

 

Iznimno nam je drago da vas možemo obavijestiti kako smo primili 17 prijava za upis druge generacije polaznika Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava. Budući da i dalje postoji interes za Studij, a s obzirom da su pred nama dva tjedna blagdana i praznika kada Fakultet neće raditi, odlučili smo da će upisi na PSS Ljudska prava biti prvi radni vikend u siječnju, a to je od 7. do 12. siječnja (uključujući i subotu). Zato ćemo i do 12. siječnja primati i nove prijave na Studij. Svečano otvaranje za drugu generaciju poslijediplomaca planiramo u petak ili subotu, 11. ili 12. siječnja o čemu će polaznici biti na vrijeme obavješteni već početkom tog tjedna.

Hvala svim prijavljenim na povjerenju. Iznimno smo zadovoljni da postoji tako velik interes za izučavanje ljudskih prava, da je u manje od godinu dana upisano 30 i da je prijavljeno novih 17 poslijediplomaca. Radujemo se i nestrpljivi smo kada će početi predavanja za novu generaciju naših poslijediplomaca!

Dobrodošli na naš Fakultet!

 

Druženje poslijediplomaca i profesora na svečanom ručku

 

U subotu, 15. prosinca, nakon inspirativnog predavanja doc. dr. sc. Marija Jelušića, suca Ustavnog suda, svi polaznici i nekoliko profesora sa PSS-a Ljudska prava, otišli su na svečani ručak u osječki restoran Lumiere. Polaznici su imali prilike u opuštenoj atmosferi porazgovarati i sa svojim profesorima i s drugim kolegama, uz finu hranu i piće. Dogovorili smo se da ovo ne smije biti "prvo i posljednje" ovakvo druženje, nego da bi već sljedeći zajednički ručak trebao biti s prvim valom obrana završnih radova naših poslijediplomaca. Naravno da smo se s tim složili! :) Fotografije s druženja možete pogledati u postu i na našim Facebook stranicama!

 

Predavanje suca Ustavnog suda doc. dr. sc. Jelušića

 

U subotu, 15. prosinca, sudac Ustavnog suda doc. dr. sc. Mario Jelušić održao je iznimno važno četverosatno predavanje o zaštiti ljudskih prava pri Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Osim što je sudac Ustavnog suda, kolega Jelušić je i docent ustavnog prava na Pravnom fakultetu Zagreb.  U okviru zanimljivog predavanja imali smo prilike čuti o ustavnom sudovanju općenito, ali i o tematici nastanka i razvoja, kao i modelima ustavnog sudovanja i njihovoj nadležnosti. Poseban je naglasak, naravno, bio na Ustavnom sudu Republike Hrvatske, odnosno njegovim nadležnostima. Predavanje je popraćeno aktualnim statističkim podacima i primjerima iz hrvatske ustavnosudske prakse. U postu možete vidjeti i niz fotografija s predavanja.

 

"Sva djeca sva prava svugdje u svijetu"

 

U subotu, 17. studenog, u Vijećnici Pravnog fakulteta Osijek održano je iznimno zanimljivo predavanje o pravima djece i djelovanju UNICEF-ovog Ureda za Hrvatsku. Predavanje je održala predstojnica Ureda mr. sc. Lora Vidović. Poslijediplomci su pokazali velik interes za teme predavanja pa se i samo predavanje odužilo na gotovo tri sata. Bilo je razgovora o pravima djece, ali i o pravima koja djeca nemaju. Napravile su se razlike između prava djece, s jedne strane, i obveza i odgovornosti roditelja, s druge strane. "Nikad odgovornost nije na djetetu", podsjetila je kolegica Vidović, te naglasila da dijete uvijek "uči, treba i traži", a odrasli su tu da postave granice.

 

RASPISAN NATJEČAJ ZA II. GENERACIJU POSLIJEDIPLOMACA

 

U subotu, 17. studenog 2012. godine u Glasu Slavonije objavljen je natječaj za upis druge generacije studenata Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava. Tekst natječaja možete pročitati ovdje. Natječaj će biti otvoren do 15. prosinca 2012. godine. Prijaviti se mogu sve osobe koje su diplomirale četverogodišnje ili peterogodišnje fakultete u polju društvenih i humanističkih znanosti. Studij traje godinu dana i cijena mu je 20.000 kuna (plaća se u tri rate).  Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: sveučilišni specijalist/ica za ljudska prava (univ. spec. iur.), engl. Advanced Master of Human rights. Sve informacije o prijavama i upisima možete dobiti na naš email ljudska-prava(at)pravos(.)hr. Također se na ovaj mail možete javiti ukoliko se želite prijavite na našu mailing listu i primati ažurne ifnormacije o Studiju i putem maila, a ne samo čitanjem ovih web-stranica.

 

Gostujuće predavanje gđe Lore Vidović (UNICEF)

 

Dana 17. studenog 2012. u 9h u Vijećnici Pravnog fakulteta Osijek kolegica Lora Vidović, dipl. iur., predstojnica UNICEF-ovog Ureda u Republici Hrvatskoj, održat će predavanje tijekom kojeg će, između ostalog, predstaviti rad ove iznimno važne međunarodne agencije koja se gotovo sedam desetljeća bori za prava djece u gotovo svim državama svijeta. Ured UNICEF-a u Hrvatskoj djeluje od 1991. godine, iznimno je aktivan, a kvalitetnim radom nastoji, zajedno s Vladom RH i drugim relevantnim partnerima ispuniti obaveze koje je naša država preuzela ratificiranjem Konvencije o pravima djeteta (1989.)

 

Gostujuće predavanje doc. dr. sc. M. Jelušića, suca Ustavnog suda

 

U subotu u 9h, 15. prosinca 2012. godine i službeno je potvrđeno da će doc. dr. sc. Mario Jelušić, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, održati predavanje o zaštiti ljudskih prava pri Ustavnom sudu. Predavanje će se održati u sklopu predmeta Ustavnosudska zaštita ljudskih prava koji vodi doc. dr. sc. Anita Blagojević. No, kako se radi o gostujućem predavanju, iznimna nam je čast pozvati sve polaznike PSS-a Ljudska prava da budu nazočni na ovom predavanju.

 

 

OBAVIJEST O UPISU DRUGE GENERACIJE POSLIJEDIPLOMACA!

 

Zbog velikog interesa potencijalnih polaznika druge generacije Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava, odlučili smo natječaj za upis polaznika raspisati u studenom, a same upise održati u prosincu 2012. godine. S prvim predavanjima započeli bi već u prosincu ove godine. Svi zainteresirani mogu se javiti na naš email ljudska-prava(at)pravos(.)hr kako bi ih uključili na našu mailing listu putem kojih bi dobili najnovije informacije o Studiju.

 

 

 

Brown Bag Lunch Talks

 

Krajem svibnja i početkom lipnja, dva izvrsna profesora našeg Fakulteta - profesorica Barković Bojanić i profesor Odobaša - u dva su vikenda održali predavanja iz predmeta "Problem siromaštva i ljudska prava". Ova predavanja posebno predstavljamo jer su, ipak, nešto drukčija od onog što su naši studenti do sada imali prilike vidjeti. Naime, motivirani svojim osobnim iskustvima i doživljajima s niza inozemnih zapadnih sveučilišta, profesori su studentima predstavili koncept predavanja Brown Bag, u prilagođenoj verziji za naš PSS. Tako su studenti prezentirali svoje radove i pratili izlaganja kolega na temu siromaštva i ljudskih prava u duhu Brown Bag Lectures: uz sok i svježi croaissant (posluženi u smeđim vrećicama)! Opuštena atmosfera motivirajuće je djelovala i na izlagače i na diskutante pa zanimljivih raspravanije izostalo. (fotografije u prilogu!)

 

Gostujuće predavanje Ane Mutnjaković

 

U petak, 11. svibnja 2012. godine, u vijećnici Pravnog fakulteta u Osijeku,održano je predavanje na temu "Pakistan kroz humanitarni rad". Predavanje je održala Ana Mutnjaković, diplomirana ekonomistica managementa (American College of Management and Technology), trenutno na master studiju na Sveučilištu u Bostonu (MSc Project Management). Kolegica je provela 18 mjeseci radeći kao voditelj projekta vode, sanitacije i higijene, u delegaciji Crvenog križa Njemačke, u provinciji Sindh, Okrug Thatta u Pakistanu. U okviru predavanja imali smo prilike čuti i općenito o radu Crvenog križa.

 

Gostujuće predavanje mr. sc. Špadine

 

U petak, 5. svibnja 2012. godine u Vijećnici Pravnog fakulteta Osijek, mr. sc. Helga Špadina, znanstvena novakinja na Katedri za međunarodno pravo, održala je gostujuće predavanje na temu spolnog uznemiravanja na radnom mjestu. Tema je izazvala velik interes, burne rasprave i komentare nazočnih poslijediplomaca, a predavanje je trajalo od 9-13h. Na kraju predavanja održana je radionica tijekom koje su polaznici na rješavanje dobili zadatke vezano uz temu predavanja. 

 

Gostujuće predavanje Sanje Juras

 

U petak, 4. svibnja 2012. godine u okviru Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava, zanimljivo je i važno predavanje održala koordinatorica Lezbijske udruge Kontra Sanja Juras. S obzirom na velik interes postdiplomaca, predavanje je trajalo više od tri puna sata. Više o informacijama o stanju ljudskih prava LGBT osoba u RH koje smo imali prilike čuti, kao i fotografije s predavanja, možete pročitati klikom na ovu vijest...

 

Predavanje Pravobraniteljice Višnje Ljubičić


U petak, 27. travnja 2012. godine u Vijećnici Pravnog fakulteta Osijek, u sklopu našeg PDS-a, održano je vrlo zanimljivo i za naše polaznike iznimno važno predavanje uvažene Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić, dipl. iur. Tijekom predavanja polaznici su imali prilike detaljno se upoznati s problematikom ravnopravnosti spolova u RH, radu Ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Zakonu o ravnopravnosti spolova i nizu drugih vezanih tema. Polaznici su iz Ureda Pravobraniteljice dobili i niz korisnih materijala koji imaju za cilj promicanja ravnopravnosti u RH. U vijesti možete pogledati i fotografije s predavanja...

 

Predavanje Tene Šimonović Einwalter


Dana 24. ožujka, u Vijećnici Pravnog fakulteta Osijek održano je predavanje mr. sc. Šimonović Einwalter, stručne suradnice u Uredu Pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske. Tema predavanja bila je Uloga pučkog pravobranitelja kao središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije u primjeni Zakona o suzbijanju diskriminacije.

 

Fotografije sa svečanog otvaranja PSS-a

 

Uploadane su prve, da kažemo neslužbene, fotografije s otvaranja našeg Poslijediplomskog studija. Cijeli je događaj snimao i službeni fotograf i te će fotografije vrlo brzo, također, biti postavljene na naše web-stranice. Otvaranje Studija je, unatoč teškim vremenskim uvjetima, bilo iznimno svečano, na visokoj akademskoj razini, ali i u jednoj prijateljskoj i prisnoj atmosferi između polaznika i njihovih profesora.

 

Informacije o upisima na Studij

Upisi na Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava bit će organizirani u prijepodnevnim satima u četvrtak, 12., petak, 13. i subotu, 14. siječnja 2012. godine.  Za upise su potrebni: a) komplet za upis koji možete kupiti u našoj Skriptarnici (Radićeva 13, prizemlje), b) dvije fotografije za index, c) uplatnicu kojom potvrđujete uplatu 7.000 kn, d) ugovor s Fakultetom i e) plaćanje troškova upisa...

 

Izborni predmeti

Molimo naše polaznike da nam dostave svoju listu šest  (6) prijedloga izbornih predmeta kako bi mogli što bolje podijeliti predmete po semestrima i napraviti raspored predavanja za oba semestra. Hvala!

 

Obavijest o rezultatima natječaja za upis I. generacije polaznika Studija

S posebnim zadovoljstvom obavještavamo prijavljene polaznike  na Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava da je odaziv kandidata iznad očekivanja. S današnjim danom zaprimili smo 27 prijava! S obzirom da je naš Fakultet od 19. prosinca do 8. siječnja 2012. na praznicima, odlučili smo same upise odgoditi na siječanj...

 

NATJEČAJ ZA UPIS POLAZNIKA

U Glasu Slavonije u subotu, 19. studenog 2011. godine bit će raspisan natječaj za upis polaznika na Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava. Natječaj je otvoren do 18. prosinca 2011. godine. Tekst natječaja predan je u Glas Slavonije i možete ga vidjeti na ovim stranicama. Ovdje, također, možete preuzeti obrazac za prijavu i izjavu o plaćanju troškova studija.

 

 

Plakati i deplijani o Studiju

 

Ovih se dana na adrese niza institucija, fakulteta, organizacija i udruga šalju promidžbeni materijali vezani uz pokretanje Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava. Ukoliko želite svoj primjerak plakata i/ili deplijana o Studiju koji bi dobre volje istaknuli unutar nekog javnog prostora kako bi ga vidjeli potencijalni polaznici, rado ćemo Vam poslati materijale...

 

 

 

 

Detaljne informacije o predmetima

 

Na stranici o Predmetima na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ljudska prava dodane su detaljne informacije o svakom predmetu. Klikom na linkove otvaraju se nove stranice za svaki predmet na kojima (potencijalni) polaznici...

 

Prijavite se na našu mailing listu

 

Ukoliko želite primati redovne obavijesti vezane uz Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava na Vašu mail adresu, lijepo Vas molimo da se prijavite na našu mailing listu. Pošaljite nam na našu mail adresu napisanu...

 

 

Nove web-stranice Studija

 

Poštovane kolegice i kolege, pozdravljamo vas s novih web-stranica Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava. Stranice su u završnoj fazi izrade, no, nadamo se da već sad možete dobiti većinu informacija koje su...