Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava

Raspisan natječaj za upis V. generacije PSS-a

Posted by prof. dr. sc. Mira Lulić on 30.10.2022.
Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava >>

Tekst natječaja objavljen je u Glasu Slavonije, 29. listopada 2022. godine.

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

PRAVNI FAKULTET

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za upis 20 studenata na Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij

 LJUDSKA PRAVA

 

   

UVJETI UPISA:

Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Ljudska prava mogu upisati:

1. osobe koje su završile sveučilišni četverogodišnji dodiplomski studij u području društvenih ili humanističkih znanosti i

2. osobe koje su završile  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u trajanju od pet godina i ostvarile 300 ECTS bodova u polju društvenih ili humanističkih znanosti.

 

Pod istim uvjetima pravo upisa imaju pristupnici iz Republike Hrvatske i iz inozemstva, koji moraju imati nostrificiranu diplomu od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.

 

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

  1. popunjeni obrazac prijave na Studij,
  2. preslik diplome o završenom sveučilišnom studiju ili preslik nostrifikacije diplome,
  3. kopiju domovnice, rodnog lista ili dokaza o državljanstvu,
  4. osobno potpisanu izjavu o plaćanju troškova školarine (ukoliko pristupnik sam plaća školarinu) ovjerenu kod javnog bilježnika ili odluku poslodavca o plaćanju troškova školarine (ukoliko pravna osoba plaća školarinu),
  5. životopis i
  6. motivacijski esej (800-1200 riječi).

 

Propisani obrazac prijave i izjavu o plaćanju troškova Studija mogu se preuzeti na službenoj web-stranici Studija  https://ljudska-prava.pravos.hr/

 

Trajanje    Studija:  tri (3) semestra.

Školarina: 20.000 kuna (2.654,46€) koje se mogu platiti u cijelosti ili na tri rate. Prva rata u iznosu 7,000.00 kn (929,06€) plaća se prilikom upisa na Studij, druga rata u iznosu 7,000.00 kn (929,06€) prilikom upisa drugog semestra, a treća rata u iznosu 6,000.00 kuna (796,34€) plaća se prilikom upisa trećeg semestra.

Troškovi upisa na Studij: 450 kuna (59,73€) pri upisu na Studij.

Naznačeni iznosi u eurima preračunati temeljem fiksnog tečaja konverzije kune u euro

(1,00 EUR = 7,53450 HRK)

ECTS: 90 bodova

Rok za podnošenje prijave: 30 dana od dana objave natječaja

 

Odabir pristupnika:

Prva razina temelji se na pregledu podnesene dokumentacije pristupnika.

Druga razina ocjena je motivacijskog eseja i usmenog intervjua s pristupnikom, kako bi se dobio uvid u predispozicije za poslijediplomsko obrazovanje i razinu motiviranosti za Studij.

Lista pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis objavit će se u roku od jednog dana po završetku procesa odabira kandidata na internet stranicama Poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Ljudska prava https://ljudska-prava.pravos.hr/

 

Prijavu s prilozima molimo poslati kao preporučenu pošiljku ili osobno 

donijeti na:

Pravni fakultet Osijek

(Prijava na PSS Ljudska prava)

N/r Iva Klarić, mag. iur., stručna suradnica za poslijediplomske studije

Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

 

Nepotpune i nepravovremeno podnešene prijave neće se uzimati u obzir.

 

Kontakt osobe:

Prof. dr. sc. Mira Lulić (voditeljica Studija) ili

Doc. dr. sc. Davor Muhvić (tajnik Studija)

Pravni fakultet Osijek

II. kat (potkrovlje), kabinet 65

Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Telefon: (031) 224-565 ili 224-500

E-mail:  ljudska-prava(at)pravos(.)hr

 

Svi pojmovi koji imaju rodni značaj u ovom Natječaju, obuhvaćaju na ravnopravan način muški i ženski rod. Navođenje imenica student i pristupnik u muškom rodu u ovom Natječaju ne može se tumačiti kao temelj za spolnu/rodnu diskriminaciju ili privilegiranje.

Last changed: 30.10.2022. at 11:24

Back to Overview

Comments

No comment found

Add Comment